1 februari 19

Training casemanagement

Geplaatst op

Het begeleiden van een zieke medewerker en de re-integratie van een medewerker terug naar de werkplek is vaak een hele klus. Het is echter zeer belangrijk om een loonsanctie van het UWV te voorkomen. Op het juiste moment de juiste stappen ondernemen is hierbij van cruciaal belang. Deze training geeft u praktische handvatten over welke stappen u wanneer moet nemen om uw medewerker te laten re-integreren.

Wat als uw werknemer niet meewerkt aan de re-integratie zoals wel van hem verwacht mag worden? Welke mogelijkheden en sancties geeft de wet u dan? En wat als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van de situatie op de werkvloer? Wanneer kunt u overgaan tot ontslag en wat betekent dat financieel voor u?

Door alle veranderende wetgeving, waaronder de Arbowet waar uw organisatie per 1 juli 2018 aan moet voldoen, wordt de rol van de werkgever tijdens het re-integratieproces van een zieke medewerker steeds belangrijker. De verzuimkosten als ook de eventuele ontslagkosten kunnen soms onnodig hoog oplopen op het moment dat onvoldoende aan de re-integratie van een zieke medewerker gedaan wordt. Daarom is het belangrijk om te weten welke verplichtingen u als werkgever heeft. Maar ook wat u kunt verwachten en mag verlangen van de bedrijfsarts en de zieke medewerker zelf.

Opzet training

In de training bespreken wij uitvoerig de stappen die gezet moeten worden in het kader van Wet Verbetering Poortwachter. Ook wordt gekeken naar de Arbowet en de STECR-richtlijnen. Het is een interactieve training met een maximum van 8 deelnemers, waardoor er veel ruimte is om uw eigen praktijkcasus in te brengen. De probleemanalyse en het op te stellen plan van aanpak worden verder toegelicht en er wordt stilgestaan bij de verschillende rollen van de bedrijfsarts, de preventiemedewerker, de werkgever, de OR of personeelsvertegenwoordiging en de werknemer.

We laten ook alle arbeidsrechtelijke aspecten de revue passeren. Van het opleggen van een loonsanctie en ontslag (op staande voet) tot de ontwikkelingen rondom de betaling van een transitievergoeding.

Na deze training

  • Weet u welke stappen u dient te ondernemen om aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter of de Arbowet te voldoen.
  • Weet u wat uw rol als werkgever is tijdens het begeleiden van uw zieke medewerker.
  • Weet u wat de rol is van de werknemer, de preventiemedewerker en de bedrijfsarts, alsmede welke mogelijkheden u heeft in het geval de werknemer niet (voldoende) meewerkt.

Voor wie?
HR-adviseurs

Datum: 20 september 2018
Tijd: 09.30 uur -16.00 uur.
Locatie: De training kan inhouse worden verzorgd of op één van de locaties van Baker Tilly Berk.
Kosten: € 225 per deelnemer
Docenten: De training wordt verzorgd door HR-consultant Rikst Valentijn-van Leeuwen en arbeidsrechtjurist Nienke Lemmink. Rikst en Nienke zijn beiden werkzaam bij Baker Tilly Berk Employment Advisory.

Naar alle trainingen

Vragen?

Neem contact met ons op

Direct inschrijven

  •  *
  • 012-3456789
  •  *
    naam@bedrijf.nl
  •  *
  • Op al onze cursussen en trainingen zijn de Algemene Voorwaarden voor Cursussen van Baker Tilly Berk N.V. (PDF) van toepassing. Let op: u kunt tot 14 dagen voor de cursusdatum kosteloos annuleren. Tot 24 uur van tevoren kunt u een andere persoon aanwijzen die zonder bijkomende kosten in uw plaats deelneemt aan de cursus. 
back to top