Nieuws

Geen omkering bewijslast zonder aanmaning

Omkering van de bewijslast vindt plaats als de vereiste aangifte niet is gedaan, of als sprake is van een onherroepelijke informatiebeschikking.

Bekijk dit nieuws

Doorsturen vertrouwelijke informatie reden voor ontslag

Vertrouwelijke informatie doorsturen kan aanleiding zijn voor ontslag op staande voet. Maak heldere afspraken met uw medewerkers.

Bekijk dit nieuws

Wijziging jaarverslaggeving: nieuwe categorie microrechtspersonen

Een rechtspersoon is een microrechtspersoon indien hij gedurende twee opeenvolgende balansdata aan een aantal criteria voldoet.

Bekijk dit nieuws

Tips voor succesvol zaken doen in China

Wilt u zaken doen in China? Dan kunnen de volgende tips van ondernemer en China-expert Peter Pronk erg goed van pas komen.

Bekijk dit nieuws

Schenking vastgoed-bv: vrijstelling overdrachtsbelasting mogelijk?

Na een recente uitspraak van de rechter lijkt de weg voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting open te staan.

Bekijk dit nieuws

Wijziging jaarverslaggeving: opmaaktermijn en publicatietermijn verkort

De maximale termijn voor het opmaken, vaststellen en publiceren van de jaarrekening is met één maand verkort. Wat houdt dit in?

Bekijk dit nieuws