Baker Tilly Berk gelast extern onderzoek naar fiscale onregelmatigheden

Geplaatst op

De Raad van Commissarissen van Baker Tilly Berk heeft een onafhankelijk extern onderzoek gelast naar mogelijke betrokkenheid van medewerkers bij een fiscaal ontoelaatbare structuur voor een directeur-grootaandeelhouder van één van zijn mkb-cliënten. In verband hiermee is een belastingadviseur op non-actief gesteld.

Hangende het onderzoek heeft het bestuur van Baker Tilly Berk bevoegdheden ingeperkt van enkele medewerkers die werkzaamheden verrichtten voor de betreffende cliënt. De externe accountant bij het mkb-bedrijf was tot en met 2012 Baker Tilly Berk bestuursvoorzitter Romke van der Veen. Daarom heeft hij besloten met onmiddellijke ingang terug te treden als bestuursvoorzitter. “Gelet op het belang van Baker Tilly Berk en de voorbeeldfunctie treed ik nu terug. Deze functie moet boven elke twijfel verheven zijn en kan niet worden belast met een dergelijk onderzoek,” aldus Van der Veen.

De fiscaal ontoelaatbare structuur kwam onder de aandacht van het bestuur naar aanleiding van een informatieverzoek van de Belastingdienst van 19 augustus 2014. Het bestuur heeft hierop direct een intern onderzoek ingesteld, waarvan de voorlopige conclusie is dat er mogelijke betrokkenheid is bij een fiscaal ontoelaatbare structuur. De belastingadviseur die op non-actief is gesteld, had hierin een leidende rol.

Daarnaast heeft de RvC besloten tot een onafhankelijk extern onderzoek door Nauta Dutilh. Tevens is een melding bij de AFM gedaan en wordt volledig meegewerkt aan het onderzoek van de Belastingdienst. Ook is het bestuur een breder onderzoek gestart gericht op maatregelen die herhaling moeten voorkomen.

De functie van bestuursvoorzitter wordt tijdelijk waargenomen door Ted Verkade, die al zitting in het bestuur heeft. 

 

 

 

back to top