Belastingaangifte voor Amerikaanse staatsburgers

Geplaatst op

Een Amerikaanse staatsburger is verplicht een Amerikaanse belastingaangifte in te dienen en belasting te betalen over zijn wereldwijde inkomsten zodra de aangiftedrempel wordt bereikt (deze begint bij ongeveer $10.000). Voor iedere Amerikaanse staatsburger zijn de eisen voor de aangifte in het algemeen gelijk, of men nu in de Verenigde Staten of in een ander land woont. Behalve aangifte voor de inkomstenbelasting worden ook informatieve aangiftes gedaan om bepaalde buitenlandse bezittingen/entiteiten aan te geven. Een boete voor het niet indienen van informatieve aangiften is zeer hoog en kan oplopen tot $10.000 per formulier per jaar.

Momenteel zijn er twee programma's beschikbaar voor Amerikaanse belastingbetalers die in gebreke blijven met betrekking tot hun aangiftes van buitenlandse inkomsten en buitenlandse bezittingen:

  1. Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP)
  2. Streamlined Filing Compliance Procedure 

OVDP is een uitgebreider programma waarbij acht jaar aan achterstallige belasting- en informatieve aangiftes alsnog moeten worden ingediend. De belastingbetaler betaalt een boete van 20% over het inkomen en een boete van 27,5% over de waarde van niet aangegeven buitenlandse bezittingen. Het voordeel van dit programma is dat wanneer de belastingbetaler hiervoor in aanmerking komt deze niet strafrechtelijk vervolgd zal worden, wat een mogelijkheid is bij het opzettelijk niet bekend maken van buitenlandse bezittingen. Doorgaans nemen degenen die hun bezittingen opzettelijk verborgen hebben gehouden deel aan dit programma.

Streamlined filing is een programma zonder formele acceptatie en vrijwaring van verder onderzoek. Binnen dit programma moeten de belastingaangiften over de laatste drie jaar en zes jaar aan FBAR’s (foreign bank account reports) worden opgegeven. Voor personen die buiten de Verenigde Staten woonden wordt geen boete over de niet-aangegeven buitenlandse bezittingen opgelegd. De belastingbetaler betaalt slechts belasting en rente over de inkomsten die eerder niet zijn aangegeven. Doorgaans is dit programma bestemd voor degenen die niet wisten dat zij aangifte dienden te doen voor de inkomstenbelasting en hun financiële bezittingen bekend dienden te maken.

Baker Tilly USA kan Amerikaanse staatburgers die in Nederland wonen helpen om aan de verplichtingen te voldoen.

back to top