Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Geplaatst op

Op 1 september 2017 verstrijkt de deadline voor Nederlands vennootschapsbelastingplichtigen die verplicht zijn de Belastingdienst te melden welke groepsentiteit binnen de multinationale groep een Country-by-Country-rapport zal indienen en in welke belastingjurisdictie dit gebeurt. De deadline heeft betrekking op boekjaren startend op of na 1 januari 2016 en eindigend niet later dan op 31 augustus 2017. Het niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot boetes van maximaal € 20.250. Er ligt momenteel een wetsvoorstel om dit maximum te verhogen naar € 820.000.

Wat moet er worden gemeld?

Een Nederlandse vennootschapsbelastingplichtige die onderdeel is van een multinationale groep met een totale omzet van € 750 miljoen of meer is verplicht om aan de Belastingdienst te melden (‘notificeren’) welke entiteit binnen de groep het Country-by-Country-rapport zal indienen (artikel 29d Wet Vpb 1969). Dit kan ook betekenen dat de notificerende entiteit zichzelf als rapporterende entiteit aanwijst. De notificatie moet de volgende informatie bevatten:

  • identiteit van de notificerende (Nederlandse) entiteit;
  • identiteit van de rapporterende entiteit;
  • fiscale vestigingsplaats van de rapporterende entiteit; 
  • aard van de rapporterende entiteit (‘uiteindelijkemoederentiteit’ of ‘surrogaatmoederentiteit’).

Let op dat de notificatieverplichting voor elke Nederlandse belastingplichtige afzonderlijk geldt. Desgewenst kan de melding voor een aantal groepsvennootschappen gezamenlijk worden gedaan via onderstaande link.

Waar moet worden gemeld?

Door invulling van een online formulier van de Belastingdienst kan aan de notificatieplicht worden voldaan. Dit formulier is te vinden via de volgende link: https://www.gegevensportaal.net/cbc/aanmelden/.

Hoe kunnen wij helpen?

Onze specialisten van de Transfer Pricing Desk kunnen u assisteren bij de invulling van het online formulier en u helpen bij het voldoen aan uw transfer pricing documentatieverplichtingen in Nederland.

back to top