Belastingadvies

Belastingadvies

Het regelen van belastingzaken: voor sommigen een kleine klus, voor anderen een grote uitdaging. De voortdurend veranderende wet- en regelgeving maakt het lastig om altijd de meest gunstige koers voor uw onderneming te varen. Wij koppelen kennis en ervaring op het gebied van belastingen aan de kansen en mogelijkheden die de wet biedt.

Wij maken voor u een belastingadvies op maat. Zo voorkomt u problemen met de Belastingdienst en weet u zeker dat u nooit teveel belasting betaalt. Wij geven zowel zakelijke als persoonlijke belastingadviezen. Ons belastingadvies beperkt zich niet tot onze landsgrenzen. Gaat u producten exporteren, een filiaal in het buitenland openen of een buitenlandse vennootschap oprichten? U kunt bij ons ook terecht met al uw internationale fiscale vragen. Samen met onze collega’s van het Baker Tilly International netwerk lossen wij ieder vraagstuk voor u op.

Belastingadvies | Baker Tilly Berk

Subdiensten

De belastingzaken van uw onderneming goed op een rij zetten? Of juist persoonlijke belastingzaken zoals estate planning en pensioen goed regelen? Ontdek wat wij hierin voor u kunnen betekenen.

Belastingadvies zakelijk

Belastingadvies persoonlijk

Up-to-date

Niets zo veranderlijk als de fiscale wet- en regelgeving. Wat is de impact hiervan op uw onderneming? Vragen wetswijzigingen en besluiten om een andere aanpak? Door middel van nieuwsberichten informeren wij u zoveel mogelijk in brede zin. Voor de vertaling hiervan naar uw persoonlijke situatie, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Overheid en btw | Baker Tilly Berk

Voorkom belastingrente

Bij oplegging van een aanslag inkomstenbelasting (IB) of vennootschapsbelasting (VPB) is de kans aanwezig dat de Belastingdienst belastingrente in rekening brengt.

Bekijk dit nieuws
VAT & E-commerce | Baker Tilly Berk

Belastingvrije afkoop kapitaalverzekering bij aflossing eigenwoningschuld

Met ingang van 1 april 2017 kan men de kapitaalverzekering eerder zonder belastingheffing benutten voor de aflossing van de eigenwoningschuld.

Bekijk dit nieuws
Btw-advies | Baker Tilly Berk

Uitfasering pensioen eigen beheer bij dga die in het buitenland woont

De dga met pensioen in eigen beheer heeft de mogelijkheid dit pensioen fiscaal vriendelijk af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting.

Bekijk dit nieuws
Belasting internationaal | Baker Tilly Berk

Hypotheekrenteaftrek voor niet-inwoner

Mag een inwoner van bijvoorbeeld Spanje de hypotheekrente voor zijn Spaanse woning in mindering brengen op zijn in Nederland verdiende arbeidsinkomen?

Bekijk dit nieuws
Schenken | Estate planning | Baker Tilly Berk

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit en preferente aandelen gaan moeilijk samen

Schenking: wanneer de aanmerkelijkbelangaandelen bestaan uit preferente aandelen, is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit algemeen niet van toepassing.

Bekijk dit nieuws
Wet DBA | Baker Tilly Berk

Goedkeuring om huidige vaststellingsovereenkomst innovatiebox te blijven toepassen voor bepaalde belastingplichtigen

Regeling innovatiebox gewijzigd. De wetswijziging zou ertoe leiden dat de bestaande VSO’s worden beëindigd voordat de looptijd is verstreken.

Bekijk dit nieuws
Belastingadvies | Auto van de zaak

Belastingdienst mag politiecamera's niet gebruiken voor bewijs privégebruik zakelijke auto

Het gebruik van foto’s van ANPR-camera’s voor het bewijzen van privégebruik van een auto van de zaak vormt een ongeoorloofde inbreuk op het privéleven van de belanghebbende.

Bekijk dit nieuws
Belastingadvies persoonlijk | Baker Tilly Berk

Mogelijke vrijstelling dividendbelasting voor aandeelhouders (rechtspersonen) in associatielanden

Het HvJ van de EU heeft onlangs een arrest gewezen dat betrekking had op de Portugese vennootschapsbelasting. Dit is vermoedelijk ook van belang voor Nederland.

Bekijk dit nieuws
Belastingadvies zakelijk | Baker Tilly Berk

Bespaar box 3 heffing vanaf 2017 bij fiscaal partnerschap

Optimaliseer de onderlinge fiscale toerekening van box 3 vermogensbestanddelen en laat hier alvast (nieuwe) voorlopige aanslagen voor aanvragen.

Bekijk dit nieuws

Ondernemerscollege

Weet jij wat er zich werkelijk afspeelt binnen jouw bedrijf?

70% van de organisatorische veranderingen mislukt. Volgens Danielle Braun kunnen we leren van tribes om wél succesvol te veranderen.