Belastingadvies

Belastingadvies

Het regelen van belastingzaken: voor sommigen een kleine klus, voor anderen een grote uitdaging. De voortdurend veranderende wet- en regelgeving maakt het lastig om altijd de meest gunstige koers voor uw onderneming te varen. Wij koppelen kennis en ervaring op het gebied van belastingen aan de kansen en mogelijkheden die de wet biedt.

Wij maken voor u een belastingadvies op maat. Zo voorkomt u problemen met de Belastingdienst en weet u zeker dat u nooit teveel belasting betaalt. Wij geven zowel zakelijke als persoonlijke belastingadviezen. Ons belastingadvies beperkt zich niet tot onze landsgrenzen. Gaat u producten exporteren, een filiaal in het buitenland openen of een buitenlandse vennootschap oprichten? U kunt bij ons ook terecht met al uw internationale fiscale vragen. Samen met onze collega’s van het Baker Tilly International netwerk lossen wij ieder vraagstuk voor u op.

Belastingadvies | Baker Tilly Berk

Subdiensten

De belastingzaken van uw onderneming goed op een rij zetten? Of juist persoonlijke belastingzaken zoals estate planning en pensioen goed regelen? Ontdek wat wij hierin voor u kunnen betekenen.

Belastingadvies zakelijk

Belastingadvies persoonlijk

Up-to-date

Niets zo veranderlijk als de fiscale wet- en regelgeving. Wat is de impact hiervan op uw onderneming? Vragen wetswijzigingen en besluiten om een andere aanpak? Door middel van nieuwsberichten informeren wij u zoveel mogelijk in brede zin. Voor de vertaling hiervan naar uw persoonlijke situatie, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Belastingadvies zakelijk | Baker Tilly Berk

Bespaar box 3 heffing vanaf 2017 bij fiscaal partnerschap

Optimaliseer de onderlinge fiscale toerekening van box 3 vermogensbestanddelen en laat hier alvast (nieuwe) voorlopige aanslagen voor aanvragen.

Bekijk dit nieuws

Looncriteria kennismigranten en ingekomen expats met 30%-regeling

Een werkgever kan aan een ingekomen werknemer ter compensatie van zijn/haar extraterritoriale kosten, onder voorwaarden een forfaitaire onbelaste vergoeding verstrekken; de zogenoemde 30%-regeling.

Bekijk dit nieuws

Aansprakelijkheid voor belastingschulden bij aantreden

Een bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van de bv die al zijn ontstaan vóór zijn of haar toetreden, hoewel men dit niet direct zou verwachten.

Bekijk dit nieuws

Eigenwoningschuld voordeliger in box 3?

Door de historisch lage rente en verscheidene maatregelen van de overheid is het echter steeds vaker voordelig om een schuld voor uw eigen woning op te nemen in box 3 in plaats van in box 1.

Bekijk dit nieuws
Pensioen | Baker Tilly Berk

Voortgang wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes heeft op 23 januari 2017 een aanvullend wetsvoorstel ingediend voor pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA).

Bekijk dit nieuws

Overdrachtsbelasting: toepassing van het 2%-tarief voor woningen

Bij aanverkoop van een onroerende zaak bestaat in de praktijk vaak onduidelijkheid over de invulling van het begrip 'woning'. De bouwkundige aard is beslissend.

Bekijk dit nieuws

Verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de eenmalige schenkingsvrijstelling eigen woning (weer) verruimd naar € 100.000. Hoe zit het precies?

Bekijk dit nieuws

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer teruggefloten

Alles wees er op dat deze wet per 1 januari 2017 zou worden ingevoerd, maar vanwege signalen van een eventueel ‘lek’ is stemming over de wet uitgesteld.

Bekijk dit nieuws

Aangepaste tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting

Per 1 januari 2017 worden de tarieven en de vrijstellingen in de schenk- en erfbelasting weer aangepast. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Bekijk dit nieuws

Ondernemerscollege

Weet jij wat er zich werkelijk afspeelt binnen jouw bedrijf?

70% van de organisatorische veranderingen mislukt. Volgens Danielle Braun kunnen we leren van tribes om wél succesvol te veranderen.