Belastingadvies zakelijk
Onderdeel van:

Belastingadvies

Belastingadvies zakelijk

Uw onderneming heeft met vele soorten belasting te maken: van (inter)nationaal belastingrecht tot een juiste toepassing van de Wet op de loonbelasting 1964; advisering over fiscaalvriendelijke beleggings- en beloningsvormen en vraagstukken rond sociale verzekeringen en pensioenen. Bent u voldoende op de hoogte van al uw zakelijke fiscale mogelijkheden? Wij adviseren u graag hierover.

Belastingaangifte

Belastingaangifte doen is geen eenvoudige opgave. Vrijwel dagelijks vinden er fiscale ontwikkelingen plaats. Bespaar uzelf tijd, inspanning en geld door het in één keer goed te laten regelen. Wij adviseren u graag over alle zaken omtrent vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, dividendbelasting, erfbelasting en schenkbelasting. En niet te vergeten de diverse internationale belastingen.

Belastingcontrole

Als belastingplichtige kunt u door de Belastingdienst worden gebeld om een afspraak te maken voor een belastingcontrole of een derdenonderzoek. U wordt dan gevraagd om uw administratie ter beschikking te stellen. Ook kan de belastingambtenaar vragen naar een audit file. Bent u verplicht om mee te werken en om vragen van de Belastingdienst te beantwoorden? Hoe zit het ook al weer met de bewaarplicht en -termijn? Kunt u volstaan met een digitale administratie of is er meer nodig? Onze adviseurs zijn volledig op de hoogte van uw rechten en plichten en kunnen u daarin begeleiden bij een belastingcontrole.

Belastingadvies op maat

Tijdens een persoonlijk gesprek inventariseren wij de fiscale aspecten die bij u spelen. In aansluiting hierop krijgt u van ons een passend advies; digitaal, schriftelijk dan wel mondeling. Vervolgens helpen wij bij het maken van uw keuzes en het uitvoeren hiervan.

Tax Control Framework

Meer controle krijgen over uw fiscale zaken? Dan is een Tax Control Framework wat voor u. Een Tax Control Framework is een fiscaal risicobeheersing- en controlesysteem (raamwerk). Het omvat beleid, overzicht en indeling van fiscale verantwoordelijkheden, interne procedures en beheersmaatregelen. Hiermee voorkomt u fiscale fouten, kunt u kansen ontdekken en worden aangiften correct ingediend. Wij kunnen u helpen met het opzetten van zo’n raamwerk.

Belastingadvies | Baker Tilly Berk

Nieuwsberichten

De fiscale wereld is dynamisch: wetswijzigingen, voorstellen en plannen volgen elkaar in een razend tempo op. Weten wat de laatste stand van zaken is zodat u - indien nodig - kunt bijsturen? Lees dan verder! 

Rulingbeleid Belastingdienst gepubliceerd

Het ministerie van Financiën heeft onlangs een notitie gepubliceerd over het Nederlandse rulingbeleid. Wij lichten graag een aantal van deze rulings toe.

Bekijk dit nieuws

Belastingtarief box 3 in 2018

De Staatssecretaris van Financiën heeft onlangs de forfaitaire rendementen voor het inkomen uit sparen en beleggen van box 3 voor het jaar 2018 bekend gemaakt.

Bekijk dit nieuws

Voorkom belastingrente

Bij oplegging van een aanslag inkomstenbelasting (IB) of vennootschapsbelasting (VPB) is de kans aanwezig dat de Belastingdienst belastingrente in rekening brengt.

Bekijk dit nieuws

Goedkeuring om huidige vaststellingsovereenkomst innovatiebox te blijven toepassen voor bepaalde belastingplichtigen

Regeling innovatiebox gewijzigd. De wetswijziging zou ertoe leiden dat de bestaande VSO’s worden beëindigd voordat de looptijd is verstreken.

Bekijk dit nieuws

Belastingdienst mag politiecamera's niet gebruiken voor bewijs privégebruik zakelijke auto

Het gebruik van foto’s van ANPR-camera’s voor het bewijzen van privégebruik van een auto van de zaak vormt een ongeoorloofde inbreuk op het privéleven van de belanghebbende.

Bekijk dit nieuws

Bespaar box 3 heffing vanaf 2017 bij fiscaal partnerschap

Optimaliseer de onderlinge fiscale toerekening van box 3 vermogensbestanddelen en laat hier alvast (nieuwe) voorlopige aanslagen voor aanvragen.

Bekijk dit nieuws

Looncriteria kennismigranten en ingekomen expats met 30%-regeling

Een werkgever kan aan een ingekomen werknemer ter compensatie van zijn/haar extraterritoriale kosten, onder voorwaarden een forfaitaire onbelaste vergoeding verstrekken; de zogenoemde 30%-regeling.

Bekijk dit nieuws

Aansprakelijkheid voor belastingschulden bij aantreden

Een bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van de bv die al zijn ontstaan vóór zijn of haar toetreden, hoewel men dit niet direct zou verwachten.

Bekijk dit nieuws

Overdrachtsbelasting: toepassing van het 2%-tarief voor woningen

Bij aanverkoop van een onroerende zaak bestaat in de praktijk vaak onduidelijkheid over de invulling van het begrip 'woning'. De bouwkundige aard is beslissend.

Bekijk dit nieuws

Ondernemerscollege

Gaan succesvol ondernemen en duurzaam ondernemen samen?

Als ondernemer waarde toevoegen op financieel, sociaal en ecologisch gebied? Marga Hoek, schrijfster van hét managementboek 2014, vertelt.