Transfer Pricing
Onderdeel van:

Belastingadvies

Transfer Pricing

Bent u met uw onderneming in meerdere landen actief? Dan dient u te voldoen aan de wettelijke vereisten van transfer pricing (interne verrekenprijzen). Interne verrekenprijzen zijn de prijzen die vennootschappen van hetzelfde concern elkaar in rekening brengen bij onderlinge prestaties (zoals het verrichten van diensten of de levering van goederen of rechten). Wanneer een onderneming over de landsgrenzen onderneemt, nemen de verplichtingen tegenover belastingautoriteiten toe. Het is belangrijk om kosten en opbrengsten op een juiste wijze toe te rekenen aan de landen waarin de onderneming is gevestigd.

Het ontbreken van een goede transfer pricing-documentatie kan leiden tot nadelige consequenties, zoals omkering van de bewijslast bij discussies met de belastingautoriteiten en eventuele dubbele belastingheffing over uw winst. Een juiste toepassing van transfer pricing kan u ook iets opleveren. Kosten, winsten en risico’s op de juiste manier verdelen over uw vennootschappen kan leiden tot een fiscaal voordeel zoals een lagere belastingdruk voor uw onderneming als geheel. Wij kunnen u met betrekking tot transfer pricing over de volgende zaken adviseren:

  • Arms length beginsel
  • OECD transfer pricing guidelines
  • BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)
  • Documentatieverplichtingen
  • Nieuwe wetgeving transfer pricing

Nieuwe wetgeving transfer pricing sinds 2016

Per 1 januari 2016 gelden voor grotere internationaal opererende bedrijven zwaardere transfer pricing documentatievereisten. Met betrekking tot de documentatieverplichtingen en het vastleggen van groepsinformatie wordt er vanaf 1 januari 2016 onderscheid gemaakt op basis van de geconsolideerde groepsomzet. Onze adviseurs kunnen u hierbij helpen.

Neem contact op Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Belastingadvies | Baker Tilly

Meer over transfer pricing

Zijn er wijzigingen in de wetgeving met betrekking tot transfer pricing? Aan de hand van nieuwsberichten en publicaties informeren wij u hierover. In onze adviesgesprekken lichten we dit graag meer toe.  

Vragen over internationale belastingregels?

Vragen over internationale belastingregels?

Download de Tax Mapp: alle internationale (basis) belastingregels in één app.

Bekijk dit nieuws
Belastingverdragen wijzigen door MLI

Belastingverdragen wijzigen door MLI

In de komende jaren wordt waarschijnlijk een flink aantal belastingverdragen aangepast. Mogelijk effect op uw toekomstige belastingpositie!

Bekijk dit nieuws
Onderbouw de zakelijkheid van intercompany leningen en garantstellingen

Onderbouw de zakelijkheid van intercompany leningen en garantstellingen

De onderbouwing kan worden verkregen door het bepalen van de kredietwaardigheid (credit-rating) en het berekenen van een daarbij behorende zakelijke rente.

Bekijk dit nieuws
Country-by-country reporting bij niet-tijdige implementatie OESO-regels door andere landen

Country-by-country reporting bij niet-tijdige implementatie OESO-regels door andere landen

Op een Nederlandse groepsentiteit rust (onder bepaalde voorwaarden) niet langer de verplichting om het landenrapport te verstrekken aan de inspecteur.

Bekijk dit nieuws
Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Belangrijk voor een Nederlandse vennootschapsbelastingplichtige die onderdeel is van een multinationale groep met een omzet van € 750 miljoen of meer.

Bekijk dit nieuws
Belastingadvies zakelijk | Baker Tilly

Transfer pricing: voldoet u aan de geldende wetgeving?

Weet welke eisen er door de Belastingdienst worden gesteld, om een eventuele boete te voorkomen.

Bekijk deze publicatie

Ondernemerscollege

Is delen het nieuwe bezitten?

In Nederland zijn er acht miljoen auto’s die gemiddeld 23 uur per dag stilstaan. Victor van Tol besloot daarom van ‘autodelen’ zijn business te maken.