Vennootschapsbelasting
Onderdeel van:

Belastingadvies

Vennootschapsbelasting

Aangifte vennootschapsbelasting is voor iedere bv en nv verplicht. De Wet op de venUw onderneming heeft met vele fiscale voorschriften te maken (nationaal belastingrecht, Europese regels en bilaterale belastingverdragen). Bent u op de hoogte van al uw fiscale mogelijkheden? Wij denken graag met u mee. Vennootschapsbelasting is echter complex. Wij adviseren u graag!

De fiscale wetgeving is steeds in beweging. Er komen wetten en regelgevingen bij of deze worden aangepast of geschrapt. Door de continue verandering en de complexiteit van de vele antimisbruikmaatregelen, renteaftrekbeperkingen en uitzonderingsbepalingen, is de Wet op de vennootschapsbelasting complex. Onze adviseurs geven u inzicht in de algemene belastingwet- en regelgeving. Zij kunnen u eveneens adviseren over meer specifieke onderdelen van de vennootschapsbelasting, zoals:

  • Belastingverdragen
  • Deelnemingsvrijstelling
  • Fiscale eenheid
  • Verliesverrekening
  • Renteaftrekmogelijkheden
  • Fusie en splitsing
  • innovatiefaciliteiten
Neem contact op Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Belastingadvies | Baker Tilly

Meer over vennootschapsbelasting

Zoals we al eerder hebben vermeld, verandert de wet- en regelgeving met betrekking tot vennootschapsbelasting voortdurend. Door middel van nieuwsberichten brengen wij u graag op de hoogte van de laatste wijzigingen.

Implementatie EU-richtlijn tegen belastingontwijking (ATAD1)

Implementatie EU-richtlijn tegen belastingontwijking (ATAD1)

Implementatiewetsvoorstel strekt tot implementatie van de laatstelijk gerectificeerde EU-richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die rvan invloed zijn op de werking van de interne markt (ATAD1).

Bekijk dit nieuws
Wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020

Wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020

Het wetsvoorstel Wet bronbelasting 2020 omvat de afschaffing van de dividendbelasting en de direct daarmee samenhangende invoering van een bronbelasting op dividenden naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties.

Bekijk dit nieuws
Spoedreparatie fiscale eenheid: mogelijke lastenverzwaring vanaf 25 oktober 2017

Spoedreparatie fiscale eenheid: mogelijke lastenverzwaring vanaf 25 oktober 2017

Op 6 juni 2018 heeft de staatssecretaris van Financiën het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid bij de Tweede Kamer ingediend. Wat houdt dit in en voor wie heeft dit gevolgen?

Bekijk dit nieuws
Geen boete bij pleitbaar standpunt

Geen boete bij pleitbaar standpunt

Wat als de Belastingdienst een ingediende aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting niet volgt, maar de aanslag oplegt in afwijking van de aangifte. Mag dan over de aangebrachte correctie een boete worden opgelegd?

Bekijk dit nieuws
Waardebepaling

Prinsjesdag 2017: vennootschapsbelasting

Blijf op de hoogte van de laatste maatregelen met betrekking tot vennootschapsbelasting. Lees hier over de bekendmakingen op Prinsjesdag 2017.

Bekijk dit nieuws
Geen omkering bewijslast zonder aanmaning

Geen omkering bewijslast zonder aanmaning

Omkering van de bewijslast vindt plaats als de vereiste aangifte niet is gedaan, of als sprake is van een onherroepelijke informatiebeschikking.

Bekijk dit nieuws
Aanvullende renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

Aanvullende renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

Als gevolg van een Europese anti-ontgaansrichtlijn (ook wel 'ATAD' genoemd) moeten de lidstaten van de Europese Unie (daarnaast) een algemene renteaftrekbeperking invoeren.

Bekijk dit nieuws
De openingsbalans bij het ontstaan van Vpb-plicht; let ook op de passiva

De openingsbalans bij het ontstaan van Vpb-plicht; let ook op de passiva

Bij het opstellen van een openingsbalans gaat veel aandacht uit naar de waardering van activazijde. Aandacht voor de passivazijde is ook essentieel.

Bekijk dit nieuws
Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Belangrijk voor een Nederlandse vennootschapsbelastingplichtige die onderdeel is van een multinationale groep met een omzet van € 750 miljoen of meer.

Bekijk dit nieuws

Ondernemerscollege

Gaan succesvol ondernemen en duurzaam ondernemen samen?

Succesvol ondernemen en ook je steentje bijdragen aan de maatschappij? Het is eenvoudiger dan je denkt! Marga Hoek vertelt.