Waardebepaling
Onderdeel van:

Corporate Finance

Waardebepaling

In bijna ieder aankoop- en verkoopproces krijgt u te maken met een waardebepaling. Een waardebepaling vormt immers de basis voor onderhandelingen en prijsbepaling. De uitkomst van een waardebepaling is belangrijk en helpt u bij het maken van de juiste keuzes. Nu en in de toekomst.

Weloverwogen oordeel

Er zijn legio redenen te bedenken waarom u de waardebepalende factoren binnen uw onderneming wilt weten. Bijvoorbeeld omdat u uw bedrijf overdraagt aan uw kinderen of omdat er geen overeenstemming is over de waarde van de aandelen van uw bedrijf. In al deze – en daarnaast ook in talloze andere denkbare –situaties heeft u behoefte aan onafhankelijk advies dat u in staat stelt tot een weloverwogen oordeel te komen. 

De meest voorkomende redenen voor een waardebepaling zijn:

  • vaststellen waardebepalende factoren
  • verkoopklaar maken  
  • impairment
  • management buy-out (MBO) of management buy-in (MBI)
  • uitkoop van (minderheids)aandeelhouders
  • geschillen
  • value based management

Onze dienstverlening kenmerkt zich door een persoonlijke benadering, waarbij de belangrijke punten uitvoerig worden toegelicht en er veel ruimte is voor interactie. Op deze manier zorgen we dat u beschikking heeft over de waardebepaling waar de situatie om vraagt.

Corporate Finance | Baker Tilly Berk

Meer lezen over waardebepaling

Wilt u zich verdiepen in het hoe en waarom van een waardebepaling? Of wilt u meer achtergrondinformatie over het aan- of verkopen van een bedrijf? Wij hebben enkele interessante artikelen voor u op een rij gezet.

Familiebedrijf - Corporate Finance | Baker Tilly Berk

Wilt u uw onderneming verkopen?

Bekijk dan deze vier tips om uw bedrijf verkoopklaar te maken. Het optimaliseren van de winst bijvoorbeeld.

Bekijk deze blog

Herstelkader Rentederivaten

De AFM heeft vastgesteld dat bij het adviseren over en het aangaan van rentederivaten de belangen van mkb-klanten onvoldoende voorop hebben gestaan.

Bekijk dit nieuws

Corporate Finance begeleidt Eimskip bij de overname van Mareco

Eimskip versterkt wederom haar positie in de wereldwijde reefer logistieke diensten door de overname van 80% van de aandelen het Belgische Mareco. Baker Tilly Berk Corporate Finance heeft deze overname begeleid.

Bekijk dit nieuws

Compensatieregeling rentederivaten mkb

Er is positief nieuws voor gedupeerde ondernemers met rentederivaten: zij kunnen nu compensatie krijgen voor het financieel nadeel dat ze hebben geleden. Het Herstelkader Rentederivaten maakt dit mogelijk.

Bekijk dit nieuws

Infographic financieringsvormen

Banken zijn weer vaker bereid te financieren. Zeker als er voor de invulling van de financieringsbehoefte wordt gekozen voor een mix van financieringsvormen. Welke vorm past er bij u?

Bekijk dit nieuws
Crowdfunding: financieringsinstrument of marketingtool?

Is crowdfunding een financieringsinstrument of juist een marketingtool?

Beide! Crowdfunding is daarmee een prima aanzet voor nader marktonderzoek en verdere productontwikkeling, dat laatste zo mogelijk in de vorm van…crowdsourcing.

Bekijk deze blog

"Zonder crowdfunding had de Hoftrammm niet zo snel op de rails gestaan"

Over hoe je je dromen waar kunt maken.

Bekijk dit nieuws

Wat is uw bedrijf waard?

De uitkomst van een waardebepaling is belangrijk, de weg er naar toe is veel relevanter.

Bekijk deze publicatie

Wat is er mogelijk bij de overheid voor financiering van het mkb?

Welke 'potjes' zijn er beschikbaar?

Bekijk dit nieuws

Ondernemerscollege

Hoe levert je netwerk kapitaal op?

Crowdfunding. Wat is het, hoe werkt het en wat kun je met deze alternatieve financieringsvorm? Tom Vroemen geeft college.

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Bram van Mensvoort
Bram van Mensvoort Senior Manager valuation 06 11593013

"Mijn expertise op het gebied van waarderingen (RV) en due diligence is het resultaat van de combinatie van opleidingen en praktijk."