Disclaimer

Aan de samenstelling van deze site wordt veel zorg besteed. Baker Tilly Berk kan echter niet garanderen dat de inhoud zijnde de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. De informatie op deze site is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als advies. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen met één van onze gekwalificeerde deskundigen.

Aan de samenstelling van deze site wordt veel zorg besteed. Baker Tilly Berk kan echter niet garanderen dat de inhoud zijnde de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. De informatie op deze site is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als advies. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen met één van onze gekwalificeerde deskundigen.

Aansprakelijkheid

Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Baker Tilly Berk N.V. of een met zijn gelieerde onderneming, waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn. In elk van deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Baker Tilly Berk gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Copyright

Onze website en de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn door het auteursrecht en andere intellectuele rechten, beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Baker Tilly Berk.

Framingen en hyperlinking

Framing en hyperlinking van deze website zijn niet toegestaan. Een hyperlink kan slechts gebruikt worden, na voorafgaande schriftelijke toestemming van Baker Tilly Berk.

Merken

Alle merken op deze site zijn –tenzij anders aangegeven- eigendom van Baker Tilly Berk. Dit geldt ten aanzien van woord en beeld en overige uitingen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Baker Tilly Berk is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Netwerk

Baker Tilly Berk N.V. is een naamloze vennootschap. Deze werkt binnen Nederland samen met Baker Tilly Berk Corporate Finance B.V., Baker Tilly Berk VAT Compliance B.V. en Finance4Care B.V. 

Baker Tilly Berk is een onafhankelijk lid van Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited is een Engels bedrijf. Baker Tilly International biedt geen professionele dienstverlening aan klanten. Ieder bedrijf dat lid is, is een afzonderlijke en onafhankelijke rechtspersoon en beschrijft zichzelf als zodanig.

Baker Tilly Berk is geen agent voor Baker Tilly International en heeft geen volmacht om Baker Tilly International te binden of op te treden namens Baker Tilly International. Niemand van Baker Tilly International, Baker Tilly Berk, of van één van de andere firma's die lid zijn van Baker Tilly International, is op enigerlei wijze aansprakelijk jegens elkaar voor handelingen of het nalaten van handelingen. De naam Baker Tilly International en het bijbehorende logo worden onder licentie van Baker Tilly International Limited gebruikt.

Wijzigingen disclaimer

Baker Tilly Berk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer van tijd tot tijd te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

back to top