Kennissessie Wet DBA
Onderdeel van:

HR Academy

Kennissessie Wet DBA

De inhuur van zzp’ers brengt sinds de invoering van de Wet DBA nieuwe verplichtingen met zich mee voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. Zo is het aan te bevelen om met een, door de Belastingdienst goedgekeurde, overeenkomst te werken. Daarin staat de wijze van samenwerking beschreven en wordt expliciet overeengekomen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Door de inhoud van overeenkomst na te leven, voorkomt u dat u als opdrachtgever loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen.

Veranderingen door Wet DBA

In de praktijk blijkt de toepassing van de Wet DBA veel vragen op te roepen bij opdrachtgever en opdrachtnemer. Wanneer wordt er geachte sprake te zijn van een dienstbetrekking? Waar let de Belastingdienst op? Welke overeenkomst past het beste bij de samenwerkingsvorm met uw zzp’ers? Tijdens deze kennissessie praten wij u bij over de laatste stand van zaken rondom de Wet DBA. Daarnaast leggen we uit wat de Wet DBA betekent voor de inhuur van zzp’ers en maken wij inzichtelijk welke verantwoordelijkheden u heeft als opdrachtgever. Ook besteden wij aandacht aan de risico’s bij een niet juiste toepassing van de wet.

Combinatie van theorie en praktijk

Naast de theoretische kennis over de Wet DBA is er ruimte voor interactie en praktische tips van de docent. Aan het einde van de training weet u waar u op moet letten bij het inschakelen van zzp’ers.

Voor wie?
Voor (HR-)managers en ondernemers

Trainer
mr. Nienke Lemmink, arbeidsrechtjurist Baker Tilly Berk Employment Advisory

Datum
De kennissessies vinden plaats in het voor- en najaar van 2017. Bij voldoende aanmeldingen (min. 5 deelnemers) zal een definitieve datum worden vastgesteld.

Tijd
Deze kennissessie duurt ongeveer 3 uur.

Locatie
De kennissessies kunnen inhouse worden verzorgd of op één van de locaties van Baker Tilly Berk.

Kosten
€ 295 per deelnemer

Aanvraagformulier: meer informatie over de kennissessie Wet DBA ontvangen
Employment Advisory | Baker Tilly Berk

Ondernemerscollege

Welke rol speelt arbeid in de toekomst van jouw organisatie?

Machines nemen ons (deels) werk uit handen. Desondanks zal er volgens Marjolein ten Hoonte wél altijd vraag blijven naar menselijk werk.

Marjolein ten Hoonte

Bekijk alle colleges