Salarisadministratie
Onderdeel van:

Employment Advisory

Salarisadministratie

Voor kleine en middelgrote bedrijven is de salarisadministratie vaak tijdrovend en kostbaar. Door snel veranderende en complexe wetgeving is het niet altijd eenvoudig om de kennis op peil te houden. Nieuwe technologieën bieden bovendien de mogelijkheid om uw personeelsadministratie verder te digitaliseren. U kunt uw medewerkers toegang geven tot hun eigen online personeelsdossier. Met actuele cijfers over verzuim en verloop kunt u samen met uw management uw personeelsbeleid aanscherpen waar nodig.

Wij nemen u de zorg voor uw salarisadministratie uit handen en regelen een tijdige en foutloze salarisverwerking voor uw organisatie. Zo helpen wij u met het inrichten van uw salarisadministratie. Onze rol is in dat geval vooral adviserend van aard. Vervolgens kiest u zelf of u bepaalde zaken in eigen handen wilt houden of dat u (delen van) uw salarisadministratie door onze professionals, de salarisadministrateurs laat uitvoeren. Zij zorgen elke maand weer opnieuw voor een tijdige en foutloze salarisverwerking.

Salarisadministratie

Een optimale salarisadministratie, dat is waar wij naar streven. Wij analyseren het huidige proces van salarisverwerking, geven advies over het administratieve proces en richten de administratie op maat voor u in. Als de basis van uw (online) administratie goed is ingericht, denken we graag met u mee over de registratie van verlof en verzuim of de overstap naar digitale loonstroken of een digitaal personeelsdossier (Employee Self Service). Uiteraard verzorgen we ook de daadwerkelijke salarisverwerking voor u. Voor een snel antwoord op uw korte vragen kunt u gebruikmaken van onze speciale helpdesk.

Salarisadministratie - introductie.JPG

Internationale salarisadministratie

Is uw organisatie in meerdere landen actief? In samenwerking met ons internationale netwerk zorgen wij er dan voor dat uw salarisadministratie wordt verzorgd. Wij richten een centrale administratie in die voor de bevoegde landen en managers beschikbaar is. Daarnaast adviseren wij over de consequenties voor uw salarisadministratie als een buitenlandse werknemer (tijdelijk) bij u komt werken of een Nederlandse werknemer voor u aan het werk gaat in het buitenland.

Personeelsbeleid aanscherpen

Het grote voordeel van een online salarisadministratie is dat u direct beschikt over belangrijke managementinformatie over uw personeel(sbeleid). Samen met u bepalen wij welke informatie u terug wilt zien in uw managementrapportages, zoals personeelskosten, verzuim en verloop. Denk ook aan informatie over het einde van contracten, inzicht in verjaardagen en jubilea. Wij richten de administratie zo voor u in, dat deze informatie real-time beschikbaar is.

Employment Advisory | Baker Tilly Berk

Het laatste nieuws

Voor een goede salarisverwerking is het belangrijk dat u goed weet wat er speelt. Wet- en regelgeving rondom sociale- en werknemersverzekeringen en loonheffingen verandert regelmatig. Wij praten u bij over het laatste nieuws en lichten toe welke impact de wijzigingen kunnen hebben.

Bij ontslag zieke werknemer 100% loon over vakantiedagen

Werkgever betaalt ook in tweede ziektejaar volledig loon over resterende vakantiedagen.

Bekijk dit nieuws

Nieuwe cao voor de horeca

Met ingang van 1 januari 2018 moeten de aangesloten werkgevers de cao gaan toepassen.

Bekijk dit nieuws

Per 1 januari 2018 vakantiegeld over overuren betalen

Met ingang van 2018 bepaalt de Wet Minimum Jeugdloon dat ook over overuren vakantiegeld betaald moet worden.

Bekijk dit nieuws

Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

In het regeerakkoord zijn de plannen om de normering van topinkomens uit te breiden naar alle functionarissen in de publieke sector gesneuveld.

Bekijk dit nieuws

Vakantie en ziekte, hoe zit het ook alweer?

De feiten over het opbouwen en opnemen van vakantiedagen bij zieke werknemers op een rijtje.

Bekijk dit nieuws

Minimumjeugdloon per 1 juli 2017 omhoog: wat moet u doen?

Het minimumloon van 18- tot en met 22-jarigen gaat in twee stappen omhoog. De eerste verhoging is per 1 juli 2017.

Bekijk dit nieuws

Geen eindheffing bij hoge vertrekvergoeding voetbalclubs

Transfersom in betaald voetbal valt volgens Rechtbank Den Haag niet onder de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding.

Bekijk dit nieuws

Stagiair: stagevergoeding of minimumloon?

Als stagiairs het werk van een ‘gewone’ werknemer uitvoeren is er geen sprake van een stage en heeft de stagiair recht op het minimumloon. Hoe check je dat?

Bekijk dit nieuws

Vakantiedagen meenemen naar 2017

Mag de werknemer vakantiedagen meenemen naar 2017? Of komen ze te vervallen? Hoe zit het ook alweer?

Bekijk dit nieuws

Ondernemerscollege

Werkt personeel met een aandeel in het bedrijf harder?

Goed werkgeverschap is voor Henk Jan, chief chocolate officer bij Tony's Chocolonely, net zo belangrijk als het produceren van een (h)eerlijke reep.

Henk Jan Beltman

Bekijk alle colleges

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Clementine Prins
Clementine Prins Manager payroll services 06 23 98 11 55

"Ik assisteer u als (internationale) werkgever in het gehele proces van payroll. Van salarisbetalingen tot betaling van aangiften, van ziekte tot arbo en verzuimverzekering."