Familiebedrijven

Familiebedrijven

Een familiebedrijf is een bijzonder bedrijfstype. Grote betrokkenheid en verbondenheid van medewerkers en leiding is kenmerkend voor het familiebedrijf. Net als de korte lijnen en een focus op de lange termijn. Familiebedrijven lijken daardoor beter bestand tegen slechtere economische omstandigheden. Ze vormen dan ook de ruggengraat van de Nederlandse economie. Het belangrijkste verschil met andere bedrijven is dat de familie besluit over bestuur, eigendom en medezeggenschap. Deze familiedynamiek binnen uw familiebedrijf vraagt om speciale aandacht.

Binnen uw familiebedrijf heeft u te maken met het samenspel van drie systemen: familie, bedrijf en eigendom. Als familiebedrijf ondernemer weet u als geen ander hoe uw familieleden betrokken zijn bij het bedrijf. Zeker als familiebedrijven al langere tijd bestaan, breidt het aantal betrokken familieleden vaak snel uit. Van broers en zussen tot neven en nichten die in het bedrijf werken en/of aandeelhouder zijn. De belangen en rollen van al deze betrokken familieleden kunnen sterk uiteenlopen.

Continuïteit familiebedrijf

Onze familiebedrijfsspecialisten zijn bekend met de dynamiek binnen familiebedrijven en zetten deze kennis in om u te begeleiden in het maken van de voor u juiste keuzes. Net als u willen wij ons focussen op de lange termijn en dat is het beste mogelijk met een goede en stevige basis. Naast het ontlasten van de financiële zaken binnen uw bedrijf zijn er dan ook twee belangrijke onderwerpen die specifieke aandacht verdienen binnen uw familiebedrijf:

Bedrijfsopvolging

Uit onderzoek van Baker Tilly Berk en Nyenrode Business Universiteit blijkt dat de meeste ondernemers opzien tegen het afstaan van de leiding van het bedrijf. Toch is dat moment onvermijdelijk. Ooit komt er een moment dat het tijd wordt om het roer over te dragen. Opvolging binnen het familiebedrijf is echter een complex proces waar een goede voorbereiding aan vooraf gaat. Een goed voorbereide opvolging duurt gemiddeld zeven jaar. Wij adviseren u dan ook om hier tijdig aandacht aan te besteden. Op diverse momenten in het opvolgingsproces staan wij, als onafhankelijk adviseur, u en uw familie bij. Zo vergroot u de kans op een succesvolle bedrijfsopvolging voor alle betrokken partijen.

Lees het verhaal van Hans ter Steege en Cor van Duijn over de opvolging naar de volgende generatie bij een familiebedrijf.

Rollen binnen familiebedrijf

Om te zorgen dat de rollen van de familie binnen het bedrijf duidelijk zijn, is het van belang om met alle betrokkenen afspraken te maken. Door deze afspraken vast te leggen wordt duidelijk welke consequenties deze afspraken hebben voor het bedrijf én de familie. Zeker door te anticiperen op mogelijke scenario’s en risico. Wij maken daarvoor gebruik van een door onszelf ontwikkelde Handvest voor families met een bedrijf.

Handvest familiebedrijven

Het handvest voor families met een bedrijf berust op de normen en waarden van het gezin en de familie. Die normen en waarden leiden zo tot uitgangspunten en gedragsregels die op hoofdlijnen en in detail de handelswijze van familieleden onderling en ten opzicht van het familiebedrijf bepalen. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met zakelijke argumenten, maar ook met de relationele en emotionele beweegredenen.

Draagvlak binnen familie

Om te komen tot een Handvest voor families met een bedrijf organiseren we een aantal familiebijeenkomsten. Daar moeten zoveel mogelijk leden van de familie bij aanwezig zijn. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er bijvoorbeeld besproken waarom er een handvest moet komen. Welk doel heeft u als familie voor ogen? Welke ideeën bestaan er binnen de familie over de toekomst van de onderneming? Ook komt aan bod welke spelregels er gelden voor familieleden die actief zijn in het bedrijf. En welke rol er is weggelegd voor partners van familieleden en niet-familieleden. Daarnaast is het belangrijk om met de familie de visie over opvolging, toezicht en communicatie binnen de familie te delen.

Hulpmiddel voor familiebedrijven

De onderwerpen die in het handvest voor familiebedrijven aan bod komen, zijn zaken die de continuïteit van de onderneming en de harmonie binnen de familie kunnen bedreigen. Door deze onderwerpen bespreekbaar te maken, kun je met de familie toewerken naar duidelijke afspraken. De uiteindelijke afspraken worden vastgelegd in het handvest. Periodiek kijken wij met u of bestaande afspraken nog passen bij de situatie binnen het familiebedrijf op dat moment.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het is noodzaak dat uw adviseur snapt met welke dilemma’s u te maken heeft. Ondernemingsplanning, investeringsbeslissingen, fiscale vraagstukken en ook ‘troonopvolging’ vragen binnen uw familiebedrijf om een andere benadering dan bij gewone bedrijven. Wij bekijken uw bedrijf dan ook niet graag vanuit ons kantoor. We komen liever bij u langs om het samenspel tussen uw familie en het bedrijf goed te leren begrijpen. Zo kunnen we niet alleen het technische plaatje geven, maar het ook van de sociaal-emotionele kant bekijken.

Oudste familiebedrijven van Nederland

De focus op de lange termijn blijkt uit het lange historie van familiebedrijven in Nederland. Baker Tilly Berk en Nyenrode Business Universiteit deden de afgelopen jaren onderzoek en dat leidde tot een overzicht met elf oudste familiebedrijven. Ondanks dat je met een gemiddelde ‘leeftijd’ van 350 jaar niet zou verwachten dat het overzicht erg dynamisch is, zijn er regelmatig wijzigingen. Bijvoorbeeld omdat een nieuw oud familiebedrijf zich meldt of een familiebedrijf wordt verkocht aan derden.

Overzicht van oudste familiebedrijven
Sinds Familiebedrijf Plaats
1652 KnaapenGroep Son
1662 Van Eeghen Groep Amsterdam
1662 Hotel Wesseling Dwingeloo
1667 MHB Herveld
1674 Aalberts Bouw Loosdrecht
1680 Bavaria Lieshout
1688 Silvera International Almere
1691 Nolet Distillery Schiedam
1695 Koninklijke De Kuyper Schiedam
1698 Aannemers- en Timmerbedrijf Roozemond Stavenisse
1700 Vergeest Metaalbewerking Druten

Bron: Baker Tilly Berk/Nyenrode Business Universiteit 2015

Meer over familiebedrijven

Nederland telt ruim 270.000 familiebedrijven. Een bijzonder bedrijfstype, waarin de familie een belangrijke rol speelt. Over de dynamiek van familiebedrijven plaatsen wij regelmatig berichten en artikelen. Interessante leesstof voor families met een bedrijf.   

Schenking vastgoed-bv: vrijstelling overdrachtsbelasting mogelijk?

Schenking vastgoed-bv: vrijstelling overdrachtsbelasting mogelijk?

Na een recente uitspraak van de rechter lijkt de weg voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting open te staan.

Bekijk dit nieuws
Bedrijfsopvolging | Baker Tilly

Bedrijfsopvolging: vijf tips van een ervaringsdeskundige

Familiebedrijf-ondernemer Willy Sannemann deelt zijn ervaringen over opvolging naar de volgende generatie.

Bekijk deze publicatie
Bedrijfsopvolging: iets om nú te regelen

Bedrijfsopvolging: iets om nú te regelen

“Ik zeg altijd tegen ondernemers: als jij je bedrijfsovername nu niet regelt, doet een ander het straks voor je.” Pierre Satink aan het woord over bedrijfsopvolging.

Bekijk deze blog
Omoda winnaar Zeeuws Familiebedrijf van het Jaar 2016

Omoda winnaar Zeeuws Familiebedrijf van het Jaar 2016

Baker Tilly Berk en Zeeland Business organiseren de jaarlijks verkiezing van Zeeuws Familiebedrijf.

Bekijk dit nieuws

Onderzoek: marketing en het familiebedrijf

Familiebedrijven zijn zich onvoldoende bewust van hun onderscheidend vermogen.

Bekijk deze publicatie

KnaapenGroep oudste familiebedrijf van Nederland

Onderzoek naar oudste familiebedrijven leidt tot nieuwe nummer een.

Bekijk dit nieuws

Paree Zeeuws Familiebedrijf van het jaar 2015

Familiebedrijf uit ’s-Heerenhoek mag zich een jaar lang Zeeuws Familiebedrijf noemen.

Bekijk dit nieuws

"Overheid neemt familiebedrijven niet serieus"

Hoogleraar Roberto Flören over familiebedrijven het Nederlandse en Europese beleid.

Bekijk deze publicatie
Mensen familie opvolging.jpg

Opvolging in het familiebedrijf: een planbaar proces

Opvolging moet niet gezien worden als een gebeurtenis, maar als proces dat zorgvuldig gepland moet worden.

Bekijk deze blog

Klantverhaal Ter Steege

Hans ter Steege, algemeen directeur van Ter Steege Holding, nam samen met zijn broer en zussen het familiebedrijf van zijn vader over. Deze uiterst complexe bedrijfsoverdracht duurde enkele jaren. “Met Baker Tilly Berk was het dóen en doorpakken. We werken al meer dan dertig jaar in vertrouwen samen en kennen elkaar door en door. Daardoor verliep het traject van bedrijfsopvolging soepel en geslaagd.”

Hans ter Steege
Hans ter Steege Algemeen directeur en vierde generatie Ter Steege
“Tijdens het jarenlange traject van bedrijfsopvolging voelden Gerjan en Martin van Baker Tilly Berk haarfijn aan waar keuzes emotioneel werden en welke waarden voor ons als familie belangrijk zijn. De bedrijfsoverdracht is nu succesvol afgerond. Ik had de opvolging niet graag met een andere partij willen vormgeven.”
Bij bedrijfsopvolging stonden vertrouwen en doorpakken centraal

Ondernemerscollege

Waarom een familiebedrijf na 100 jaar nog steeds succesvol is

Wat is het succes achter het vier generaties lange familiebedrijf Burgers’ Zoo? Directeur Alex van Hooff aan het woord.