Internationaal ondernemen

Internationaal ondernemen

Uit onderzoek blijken cultuur- en taalverschillen als de grootste uitdaging gezien te worden bij internationaal ondernemen. Op de voet gevolgd door de verschillen in wet- en regelgeving. En wat te denken van het ondernemingsklimaat dat in ieder land anders is. Wij laten u graag zien dat alle bovengenoemde zaken uw internationale ambities niet in de weg hoeven te staan.

Ieder land heeft een eigen taal, een eigen cultuur en andere normen en waarden. Enerzijds een uitdaging (wat komt er allemaal bij kijken, waar moet u rekening mee houden?), anderzijds ruimte voor groei en om kansen te verzilveren. Gaat u internationaal ondernemen, dan is het belangrijk om het land en de markt te verkennen. Wilt u investeren, uitbreiden of ondernemen (importeren en exporteren) buiten onze landsgrenzen? Of zelfs een onderneming opzetten in het buitenland? Kunt u tijdelijk personeel in het buitenland inzetten? En hoe zit het met Transfer pricing en internationale belastingregels? Wij hebben alvast wat voorwerk voor u gedaan.

Internationaal ondernemen | Baker Tilly Berk

Subthema's

Tijdens het internationaal ondernemen kunt u te maken krijgen met invoerrechten, accijnzen, landbouwheffingen, antidumpingheffingen en verbruiksbelastingen. Zolang uw processen goed zijn ingericht, moet dit geen probleem vormen. Ontdek meer hierover!

Expat services

Expat Services | Baker Tilly Berk

Uw personeel tijdelijk in het buitenland inzetten?

Lees meer

Landendesk

Landendesk| Baker Tilly Berk

Al uw internationale zaken regelen via één punt.

Lees meer

Internationale handel

Internationale handel en douane | Baker Tilly Berk

Zijn uw btw-processen correct in kaart gebracht?

Lees meer

Belasting internationaal

Belastingadvies internationaal | Baker Tilly Berk

Ander land, andere wetten. Waar op te letten?

Lees meer

Transfer Pricing

Transfer Pricing | Baker Tilly Berk

Ontdek hoe het zit met ‘interne verrekenprijzen’

Lees meer

Nieuws uit het buitenland

Zowel in Nederland als over de landsgrenzen heen, vinden ontwikkelingen plaats die invloed kunnen hebben op uw onderneming. Wij maken de laatste wijzigingen in de internationale wet- en regelgeving van belasting en btw voor u inzichtelijk. Bovendien geven wij u graag wat extra leesvoer mee: van verdiepende nieuwsberichten tot inspirerende blogs!

Belastingadvies | Baker Tilly Berk

Buitenlandse belastingplicht voor aanmerkelijkbelanghouders

Een kritisch artikel over de betreffende anti-misbruikregeling die ziet op buitenlandse aandeelhouders van Nederlandse vennootschappen.

Bekijk deze publicatie
Btw | Baker Tilly Berk

Toepassing vereenvoudigde ABC-regeling verruimd

Een recente uitspraak van Het Europese Hof van Justitie biedt een vereenvoudiging voor internationaal handelende organisaties die met meerdere btw-identificatienummers actief zijn in de EU.

Bekijk dit nieuws
Prinsjesdag 2017 btw | Baker Tilly Berk

Herbeoordeling AEO status

De AEO status biedt u als ondernemer een flink aantal voordelen en zal in het kader van de Brexit alleen maar aan belang winnen.

Bekijk dit nieuws
Belastingadvies persoonlijk | Baker Tilly Berk

Duitse bronbelasting op uitgaande dividenden in strijd met EU-recht

Na jaren wordt door het Hof van Justitie een streep gehaald door de bronbelasting op basis van Duitse wetgeving. Nederlandse holdingvennootschappen profiteren hiervan.

Bekijk dit nieuws
Strengere controle op gegevens van importtransacties

Strengere controle op gegevens van importtransacties

EU introduceert nieuwe regels Europees btw-stelsel.

Bekijk dit nieuws
Btw-tools | Baker Tilly Berk

Mogelijke afschaffing dividendbelasting: storm in een glas water?

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III is het voornemen opgenomen de dividendbelasting per 1 januari 2019 af te schaffen. Dit is vooral voordelig voor buitenlandse aandeelhouders, niet of nauwelijks voor Nederlandse.

Bekijk dit nieuws
Belasting | Baker Tilly Berk

Belastingverdragen wijzigen door MLI

In de komende jaren wordt waarschijnlijk een flink aantal belastingverdragen aangepast. Mogelijk effect op uw toekomstige belastingpositie!

Bekijk dit nieuws
Intercompany lening | Baker Tilly Berk

Onderbouw de zakelijkheid van intercompany leningen en garantstellingen

De onderbouwing kan worden verkregen door het bepalen van de kredietwaardigheid (credit-rating) en het berekenen van een daarbij behorende zakelijke rente.

Bekijk dit nieuws
Prinsjesdag 2017 btw | Baker Tilly Berk

Wijzigingen Wet op de dividendbelasting

Op Prinsjesdag zijn wijzigingen in de Wet op de dividendbelasting voorgesteld: uitbreiding van inhoudingsvrijstelling, nieuwe ‘substance’-vereisten en informatieverplichting.

Bekijk dit nieuws

Ondernemerscollege

Van creatief idee naar wereldmerk: hoe doe je dat?

Het kostte Gemma Broekhuis slechts een paar jaar om haar product in 38 landen op de markt te brengen. Hoe heeft zij dit in zo'n korte tijd bereikt?

Hoe kunnen wij u verder helpen?