Belasting internationaal
Onderdeel van:

Internationaal ondernemen

Belasting internationaal

Heeft uw onderneming met zowel het Nederlandse als met een buitenlands belastingstelsel te maken? Voor iedere situatie en ieder land gelden andere regels, waardoor het al snel een complex verhaal wordt. Hierin liggen ook kansen om de belastingdruk zo gunstig mogelijk voor u te laten uitpakken. Door een juiste toepassing van belastingverdragen of EU-regels kan dubbele belastingheffing worden voorkomen en bespaart u uzelf een hoop tijd en geld.

Ondernemersvragen internationale belasting

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waarin u te maken krijgt met zowel binnenlandse als buitenlandse belastingregels. Bijvoorbeeld bij export, internationale samenwerkingsverbanden, het openen van een filiaal in het buitenland of het oprichten van een buitenlandse vennootschap.

Hierbij kunnen veel vragen bij u opkomen, zoals hoe zit dat nu ‘daar’ met de winstbelasting, moet ik dat wel betalen met alleen een vertegenwoordiger? Hoe zit dat met btw en het aanvragen van fiscale nummers, waar kom ik dan terecht? Belastingheffing over inkomen van uitgezonden of lokaal aangenomen werknemers, hoe zit dat dan met belasting en premies? Wat is nu handig om te doen als er een fors aanloopverlies wordt verwacht en hoe ga ik daar de activiteiten financieren, of toch maar eigen vermogen er in stoppen? En als de winst wordt uitgekeerd, is ‘daar’ dan nog een bronheffing verschuldigd? Zijn ‘daar’ nog lokale subsidieregelingen van toepassing? Is de arbeidsbeloning van de directie ‘daar’ ook belastbaar, ook als ze ‘daar’ slechts tijdelijk verblijven voor een paar vergaderingen?

Internationaal netwerk

Omdat wij deel uitmaken van het wereldwijde Baker Tilly-netwerk, hebben onze adviseurs dagelijks te maken met internationale belastingregels. Wij denken mee met grenzeloze ambities en laten u zien dat het internationale belastingrecht ook juist vele mogelijkheden biedt om belasting te besparen.

Wij geven niet alleen advies, wij ontlasten u ook door het advies zélf uit te voeren. In samenwerking met onze Baker Tilly netwerk partner is het gewenste eindresultaat binnen handbereik.

Internationaal ondernemen | Baker Tilly Berk

Naslagwerk

Belastingzaken in Nederland kunnen al aardig wat van uw tijd vragen. Laat staan als daar ook nog internationale belasting bij komt kijken. Los van onze adviesdiensten, bieden wij u ook artikelen, publicaties en weblogs aan. Zo heeft u ieder moment van de dag naslagwerk en verdiepingsmateriaal bij de hand en kunt u op eenvoudige wijze op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.

Europese Commissie treft maatregelen tegen astronomische btw-fraude

Er komt een nieuw btw-systeem voor intracommunautaire goederenhandel om fraude tegen te gaan. Wat verandert er?

Bekijk dit nieuws

Wijzigingen Wet op de dividendbelasting

Op Prinsjesdag zijn wijzigingen in de Wet op de dividendbelasting voorgesteld: uitbreiding van inhoudingsvrijstelling, nieuwe ‘substance’-vereisten en informatieverplichting.

Bekijk dit nieuws

Sociale zekerheidsverdrag Nederland - China treedt 1 september 2017 in werking

Het verdrag bepaalt o.a. dat naar China gedetacheerde werknemers, en hun afhankelijke gezinsleden, gedeeltelijk in Nederland sociaal verzekerd blijven.

Bekijk dit nieuws

Weigering btw-nultarief bij afhaaltransacties

Intracommunautair goederen leveren? Onder voorwaarden kunt u het btw-nultarief toepassen.

Bekijk dit nieuws

Rulingbeleid Belastingdienst gepubliceerd

Het ministerie van Financiën heeft onlangs een notitie gepubliceerd over het Nederlandse rulingbeleid. Wij lichten graag een aantal van deze rulings toe.

Bekijk dit nieuws

Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Belangrijk voor een Nederlandse vennootschapsbelastingplichtige die onderdeel is van een multinationale groep met een omzet van € 750 miljoen of meer.

Bekijk dit nieuws

Uitfasering pensioen eigen beheer bij dga die in het buitenland woont

De dga met pensioen in eigen beheer heeft de mogelijkheid dit pensioen fiscaal vriendelijk af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting.

Bekijk dit nieuws

Hypotheekrenteaftrek voor niet-inwoner

Mag een inwoner van bijvoorbeeld Spanje de hypotheekrente voor zijn Spaanse woning in mindering brengen op zijn in Nederland verdiende arbeidsinkomen?

Bekijk dit nieuws

Mogelijke vrijstelling dividendbelasting voor aandeelhouders (rechtspersonen) in associatielanden

Het HvJ van de EU heeft onlangs een arrest gewezen dat betrekking had op de Portugese vennootschapsbelasting. Dit is vermoedelijk ook van belang voor Nederland.

Bekijk dit nieuws

Ondernemerscollege

Van creatief idee naar wereldmerk: hoe doe je dat?

Het kostte Gemma Broekhuis slechts een paar jaar om haar product in 38 landen op de markt te brengen. Hoe heeft zij dit in zo'n korte tijd bereikt?