Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om de opdracht zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht u desondanks niet helemaal tevreden zijn, dan stellen wij het zeer op prijs als u uw opmerking of klacht aan ons kenbaar maakt. Zo kunnen wij gezamenlijk zoeken naar een oplossing en eventuele verbeteringen doorvoeren.

Als u een klacht over onze organisatie heeft, kunt u deze in eerste instantie melden aan uw adviseur. Mocht uw klacht niet naar volle tevredenheid zijn afgehandeld door de adviseur, dan kunt u zich wenden tot de kantoorleiding van de betreffende vestiging

Mocht bovenstaande niet resulteren in een bevredigende oplossing, wendt u dan tot de klachtenservice van Baker Tilly Berk door het klachtenformulier in te vullen of stuur een e-mail naar klachtenservice@bakertillyberk.nl. Wij doen onze uiterste best om zo spoedig mogelijk met u tot een oplossing te komen.

back to top