Maak kennis met het bestuur van Baker Tilly Berk
Onderdeel van:

Over Baker Tilly Berk

Maak kennis met het bestuur van Baker Tilly Berk

Het bestuur van Baker Tilly Berk draagt zorg voor een integere en beheerste bedrijfsvoering en bevordert een op kwaliteit gerichte bedrijfscultuur waarin het publiek belang van de accountantsfunctie voorop staat. Het bestuur bestaat altijd uit ten minste twee leden en de voorzitter van het bestuur is accountant. Sinds 1 januari 2009 bestaat het bestuur uit twee accountants en één fiscalist. Het bestuur wordt steeds benoemd voor een periode van drie jaar.

Marcel Huisman RA

Over BTB Marcel Huisman
  • Voorzitter
  • Partner Baker Tilly Berk N.V.

“Kwaliteit is de topprioriteit voor onze organisatie. En met kwaliteit bedoelen we niet alleen een goed dossier of een goed advies. Kwaliteit kent vele dimensies. Uiteraard moet de professionele inhoud goed zijn, maar het moet ook goed begrepen worden door de gebruikers. De gebruikers moeten geholpen zijn door hetgeen wij met zoveel passie elke dag doen. Deze gebruikers zijn uiteraard onze klanten, maar voor een aantal diensten ook het maatschappelijk verkeer. Zij mogen erop vertrouwen dat wij de aan ons toevertrouwde rol als onafhankelijk accountant invullen met het volle besef van deze verantwoordelijkheid. Maar kwaliteit uit zich ook in goed werkgeverschap en openstaan voor vernieuwingen en innovatie. Onze nieuwe aanpak voor een totaaloplossing in de mkb-accountancy is goed van start gegaan en klanten reageren hier enthousiast op. Door de wijze waarop we de digitale administratie inzetten, hebben klanten altijd en overal zicht op de cijfers en kunnen ze hier direct op inspelen. We investeren in nieuwe methodieken en zijn nu al bezig met de controleaanpak van 2025. We worden in de markt herkend als professionele organisatie, die zeer aantrekkelijk is voor klanten en medewerkers. De groei in omzet en medewerkers in zowel 2016 als 2017 bevestigt dat beeld.

Ik bouw graag mee aan een organisatie waar kwaliteit en plezier de boventoon voeren. Want zonder plezier geen kwaliteit en zonder kwaliteit geen plezier.”

Jeroen Spiekker RA

 

Over BTB Jeroen Spiekker

 

  • Partner Baker Tilly Berk N.V.
  • Lid Subcommissie Ethiek NBA
  • Voorzitter stagebureau Baker Tilly Berk N.V.
  • Begeleider en examinator voor diverse onderdelen van de beroepsopleiding
  • Bestuursfuncties bij ondernemersverenigingen

“Naar aanleiding van de cultuurmeting in 2015, hebben we dit jaar op iedere locatie een cultuursessie georganiseerd. Ik ben bij veel bijeenkomsten betrokken geweest als gespreksleider en wat mij opvalt, is dat voor iedereen kwaliteit leidend is, maar dat het soms lastig te bepalen is ‘wat maakt dat iets een 9 krijgt of is’. En ook zie ik dat onze jongste collega’s een andere beleving hebben bij het begrip cultuur, dan de oudere collega’s. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven als we die generatiekloof willen overbruggen. Blijven praten en discussiëren over wat wij vinden over allerhande onderwerpen, met respect voor elkaars mening en visie. Ik heb een positief gevoel overgehouden aan de cultuursessies. Belangrijk om de kwaliteit van ons werk hoog te kunnen houden is een open en laagdrempelige cultuur. Die randvoorwaarde is aanwezig. Ik zie de bewustwording groeien van de impact die onze bedrijfscultuur heeft op wie we zijn, wat we doen en welke kwaliteit we leveren. Dat is mooi en tegelijkertijd is er ook nog werk te verzetten om onze merkwaarden stevig in ons DNA te verankeren.”

mr. Rob Loves

 

Over BTB Rob Loves
  • Partner Baker Tilly Berk N.V. 

 “Cultuur is onderhevig aan veranderingen. Het is geen statisch begrip, het zijn schuivende panelen. Kijk maar hoe de cultuur binnen bijvoorbeeld Amerika in de laatste maanden is veranderd. Ook dichter bij huis, in Nederland, zijn er volop voorbeelden te noemen. Kortom, cultuur is ‘een topic’ en iedereen worstelt ermee. Dit wordt denk ik ook veroorzaakt door de toon in de (social) media. Iedereen heeft een mening over alles en dat zorgt voor verwarring. Cultuur staat op ieders agenda. Dat was vroeger ook al zo, maar toen werd daar niet over gesproken. Cultuur is weerbarstige materie. In de kern krijg je normen en waarden van huis uit mee. Je kunt cultuur in regels stoppen (rule based) of je zet de piketpaaltjes uit (principle based). Dit laatste spreekt mij meer aan, hoe lastig dat ook kan zijn. Want niet iedereen heeft dezelfde achtergrond, en krijgt dezelfde normen en waarden mee. En dus moet je wel iets vastleggen. De cultuur binnen Baker Tilly Berk stemt mij positief. Tijdens kantoorbezoeken is er tijd om met onze jongste collega’s van gedachten te wisselen en het is fijn om te zien dat zij passen binnen onze bedrijfscultuur en deze cultuur mede bepalen. Wat ik zelf erg prettig vind aan onze cultuur is de gelijkwaardigheid en laagdrempeligheid binnen onze organisatie.”

Over BTB infographic bestuur

 

Toezichthouders

Maak kennis met onze toezichthouders: onze Raad van Commissarissen én de Commissie Publiek Belang.

Raad van Commissarissen

Commissie Publiek Belang

Nieuws over Baker Tilly Berk

Onze organisatie is volop in beweging. Dat geldt ook voor het speelveld waarin wij ons begeven. Regelmatig is er nieuws te melden. Persberichten en nieuws over Baker Tilly Berk of uit het internationale netwerk waar wij deel van uit maken leest u hiernaast.

Drie nieuwe partners bij Baker Tilly Berk

David Zijlmans, Maurice van Slooten en Aloys Vonk toegetreden tot partnercorps.

Baker Tilly Berk benoemt Anneke van Zanen-Nieberg RA als bestuursvoorzitter

Algemeen directeur Audit Dienst Rijk stapt over naar accountantspraktijk.

Bekijk dit persbericht

BNR & Baker Tilly Berk verkennen The Next Step van groei

Baker Tilly Berk en BNR verkennen de uitdagingen van ondernemers in de volgende fase van hun bedrijf.

Bekijk dit nieuws

Reactie op AFM onderzoek OOB-accountantsorganisaties

Baker Tilly Berk zet uitvoering en implementatie verbetermaatregelen onverminderd door.

Bekijk dit persbericht

Baker Tilly Berk werft externe bestuursvoorzitter

Arno van der Heijden treedt met ingang van 1 juli 2017 af als bestuursvoorzitter. De wervingsprocedure voor externe bestuursvoorzitter is gestart.

Bekijk dit persbericht

Mindset: Audit Innovation

Als organisatie zoeken we continu naar mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren en nog beter aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen in onze digitale samenleving.

Bekijk deze blog

Omzet Baker Tilly Berk 2016 stijgt met 7% naar € 90,7 miljoen

In alle service lines is in 2016 omzetgroei gerealiseerd, de groei in de auditpraktijk en in de advisering waren het sterkst.

Bekijk dit persbericht

Nieuwe partner Baker Tilly Berk in Rotterdam

Harry van den Burg is per 1 februari 2017 gestart als partner RA.

Bekijk dit persbericht

Baker Tilly Berk kiest voor nieuwe applicatie documentbeheer

Nieuwe applicatie draagt bij aan het optimaliseren van het documentenbeheer.

Bekijk dit persbericht

Hoe kunnen wij u verder helpen?