Maak kennis met het bestuur van Baker Tilly Berk
Onderdeel van:

Over Baker Tilly Berk

Maak kennis met het bestuur van Baker Tilly Berk

Het bestuur van Baker Tilly Berk draagt zorg voor een integere en beheerste bedrijfsvoering en bevordert een op kwaliteit gerichte bedrijfscultuur waarin het publiek belang van de accountantsfunctie voorop staat. Het bestuur bestaat altijd uit ten minste twee leden en de voorzitter van het bestuur is accountant. Sinds 1 januari 2009 bestaat het bestuur uit twee accountants en één fiscalist. Het bestuur wordt steeds benoemd voor een periode van drie jaar.

Arno van der Heijden RA

 

Over BTB Arno van der Heijden

 

  • Voorzitter
  • Partner Baker Tilly Berk N.V.

“Kwaliteit staat bovenaan onze agenda. En bij alles wat we doen kijken we wat er beter kan. Better Than Before noemen we dat. Daarbij komt dat we de kwaliteit van onze dienstverlening proberen te verhogen door de inzet van nieuwe systemen en werkwijzen. Alle ontwikkelingen bij elkaar maken dat er veel op onze mensen afkomt. Dit kan leiden tot een cultuur waarin angst en onzekerheid regeren. Dat past niet bij onze warme club. Cultuur staat tussen mensen in en daarom is het belangrijk erover in gesprek te blijven met elkaar. Dat hebben we in 2016 veelvuldig gedaan. Tijdens cultuursessies op de vestigingen. En tijdens de BTBattle, waar we met al onze mensen in de strategie van Baker Tilly Berk zijn gedoken om met elkaar uit te zoeken wat er beter kan en vooral ook hoe. Ik haal persoonlijk veel inspiratie uit het boek ‘De corporate tribe’ van corporate antropoloog Daniëlle Braun. Zij tekende voor één van onze ondernemerscolleges over bedrijfsculturen. Ik kan u dit college van harte aanbevelen om te kijken. We bouwen langzaam maar gestaag aan onze eigen tribe en totem. Aan een eenduidige cultuur die professioneel en uitdagend is, en tegelijkertijd ruimte biedt aan warmte, plezier, veiligheid en inspiratie."

Jeroen Spiekker RA

 

Over BTB Jeroen Spiekker
  • Partner Baker Tilly Berk N.V.
  • Lid Subcommissie Ethiek NBA
  • Voorzitter stagebureau Baker Tilly Berk N.V.
  • Begeleider en examinator voor diverse onderdelen van de beroepsopleiding
  • Bestuursfuncties bij ondernemersverenigingen

“Naar aanleiding van de cultuurmeting in 2015, hebben we dit jaar op iedere locatie een cultuursessie georganiseerd. Ik ben bij veel bijeenkomsten betrokken geweest als gespreksleider en wat mij opvalt, is dat voor iedereen kwaliteit leidend is, maar dat het soms lastig te bepalen is ‘wat maakt dat iets een 9 krijgt of is’. En ook zie ik dat onze jongste collega’s een andere beleving hebben bij het begrip cultuur, dan de oudere collega’s. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven als we die generatiekloof willen overbruggen. Blijven praten en discussiëren over wat wij vinden over allerhande onderwerpen, met respect voor elkaars mening en visie. Ik heb een positief gevoel overgehouden aan de cultuursessies. Belangrijk om de kwaliteit van ons werk hoog te kunnen houden is een open en laagdrempelige cultuur. Die randvoorwaarde is aanwezig. Ik zie de bewustwording groeien van de impact die onze bedrijfscultuur heeft op wie we zijn, wat we doen en welke kwaliteit we leveren. Dat is mooi en tegelijkertijd is er ook nog werk te verzetten om onze merkwaarden stevig in ons DNA te verankeren.”

mr. Rob Loves

 

Over BTB Rob Loves
  • Partner Baker Tilly Berk N.V. 

“Cultuur is onderhevig aan veranderingen. Het is geen statisch begrip, het zijn schuivende panelen. Kijk maar hoe de cultuur binnen bijvoorbeeld Amerika in de laatste maanden is veranderd. Ook dichter bij huis, in Nederland, zijn er volop voorbeelden te noemen. Kortom, cultuur is ‘een topic’ en iedereen worstelt ermee. Dit wordt denk ik ook veroorzaakt door de toon in de (social) media. Iedereen heeft een mening over alles en dat zorgt voor verwarring. Cultuur staat op ieders agenda. Dat was vroeger ook al zo, maar toen werd daar niet over gesproken. Cultuur is weerbarstige materie. In de kern krijg je normen en waarden van huis uit mee. Je kunt cultuur in regels stoppen (rule based) of je zet de piketpaaltjes uit (principle based). Dit laatste spreekt mij meer aan, hoe lastig dat ook kan zijn. Want niet iedereen heeft dezelfde achtergrond, en krijgt dezelfde normen en waarden mee. En dus moet je wel iets vastleggen. De cultuur binnen Baker Tilly Berk stemt mij positief. Tijdens kantoorbezoeken is er tijd om met onze jongste collega’s van gedachten te wisselen en het is fijn om te zien dat zij passen binnen onze bedrijfscultuur en deze cultuur mede bepalen. Wat ik zelf erg prettig vind aan onze cultuur is de gelijkwaardigheid en laagdrempeligheid binnen onze organisatie.”

 

Toezichthouders

Maak kennis met onze toezichthouders: onze Raad van Commissarissen én de Commissie Publiek Belang.

Raad van Commissarissen

Commissie Publiek Belang

Nieuws over Baker Tilly Berk

Onze organisatie is volop in beweging. Dat geldt ook voor het speelveld waarin wij ons begeven. Regelmatig is er nieuws te melden. Persberichten en nieuws over Baker Tilly Berk of uit het internationale netwerk waar wij deel van uit maken leest u hiernaast.

Baker Tilly Berk werft externe bestuursvoorzitter

Arno van der Heijden treedt met ingang van 1 juli 2017 af als bestuursvoorzitter. De wervingsprocedure voor externe bestuursvoorzitter is gestart.

Bekijk dit persbericht

Mindset: Audit Innovation

Als organisatie zoeken we continu naar mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren en nog beter aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen in onze digitale samenleving.

Bekijk deze blog

Omzet Baker Tilly Berk 2016 stijgt met 7% naar € 90,7 miljoen

In alle service lines is in 2016 omzetgroei gerealiseerd, de groei in de auditpraktijk en in de advisering waren het sterkst.

Bekijk dit persbericht

Nieuwe partner Baker Tilly Berk in Rotterdam

Harry van den Burg is per 1 februari 2017 gestart als partner RA.

Bekijk dit persbericht

Baker Tilly Berk kiest voor nieuwe applicatie documentbeheer

Nieuwe applicatie draagt bij aan het optimaliseren van het documentenbeheer.

Bekijk dit persbericht

Baker Tilly Berk en PinkWeb slaan handen ineen

Baker Tilly Berk gaat voor de nieuwe totaaloplossing Be in Control gebruik maken van het klantenportaal Client Online van Pinkweb.

Bekijk dit persbericht

Angelique Koopman benoemd als partner audit innovation

Angelique Koopman gaat met ingang van 1 juli 2016 als partner audit innovation bij Baker Tilly Berk aan de slag. Zij wordt verantwoordelijk voor innovatie van de controle-aanpak door de inzet van data-analyse en process mining.

Bekijk dit persbericht
Over BTB "positief kritisch" Een gesprek tussen de klant en de accountant

"Positief kritisch."

De rol van de accountant verandert, dat is een feit. De beroepsgroep krijgt meer en meer te maken met toenemende regelgeving. Ook onze klanten krijgen daarmee te maken.

Bekijk deze publicatie

Omzet Baker Tilly Berk in 2015 4,3% hoger

De omzet van Baker Tilly Berk komt over 2015 uit op € 84,9 miljoen. Dat is een omzetstijging van 4,3% ten opzichte van 2014.

Bekijk dit persbericht

Hoe kunnen wij u verder helpen?