Commissie Publiek Belang

De Commissie Publiek Belang (CPB) ziet toe op de waarborging van het publieke belang van de accountantsverklaring. Met ingang van 1 januari 2016 is de CPB een subcommissie van onze RvC en bestaat uit twee externe leden en één intern lid.

M.J. de Graaf RA

Over BTB Michel de Graaf
 • Partner Baker Tilly Berk N.V.
 • Voorzitter vereniging Bedrijvengebied Scheveningse Haven
 • Penningmeester stichting Scheveningen Viering Gedenkdagen
 • Penningmeester stichting Initiatief op Scheveningen
 • Penningmeester coöperatie Kredietunie Haaglanden i.o.

Prof. dr. mr. Peter van der Zanden RA

Over BTB Peter van der Zanden

 

 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag
 • Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven
 • Zelfstandig adviseur voor P.M. van der Zanden B.V.
 • Voorzitter geschillen commissie Stichting Pensioenfonds Huisartsen
 • Voorzitter Raad van Toezicht Reviewcommissie SRA
 • Voorzitter van de Raad van Beroep in het kader van het tuchtrecht van de Vereniging van Registercontrollers
 • Lid van de Raad van Commissarissen Faco Beheer B.V.
 • Voorzitter van de Vereniging voor jaarrekeningenrecht
 • Voorzitter van de Stichting Gedrags- en Beroepsregels Business Valuation
 • Arbiter voor het Nederlands Arbitrage Instituut
 • Docent/examinator Universiteit van Tilburg
 • Inleider/spreker/docent SSR opleidingsinstituut
 • Inleider/spreker/docent Kluwer opleidingen Deventer

drs. René Leander RA

Over BTB René Leander

 

 • Voorzitter Raad van Bestuur Bovemij Verzekeringsgroep N.V. 
 • Lid van Platform Kleine en Middelgrote Maatschappijen (van het Verbond van Verzekeraars)

Nieuws over Baker Tilly Berk

Onze organisatie is volop in beweging. Dat geldt ook voor het speelveld waarin wij ons begeven. Regelmatig is er nieuws te melden. Persberichten en nieuws over Baker Tilly Berk of uit het internationale netwerk waar wij deel van uit maken leest u hiernaast.

Drie nieuwe partners bij Baker Tilly Berk

David Zijlmans, Maurice van Slooten en Aloys Vonk toegetreden tot partnercorps.

Baker Tilly Berk benoemt Anneke van Zanen-Nieberg RA als bestuursvoorzitter

Algemeen directeur Audit Dienst Rijk stapt over naar accountantspraktijk.

Bekijk dit persbericht

BNR & Baker Tilly Berk verkennen The Next Step van groei

Baker Tilly Berk en BNR verkennen de uitdagingen van ondernemers in de volgende fase van hun bedrijf.

Bekijk dit nieuws

Reactie op AFM onderzoek OOB-accountantsorganisaties

Baker Tilly Berk zet uitvoering en implementatie verbetermaatregelen onverminderd door.

Bekijk dit persbericht

Baker Tilly Berk werft externe bestuursvoorzitter

Arno van der Heijden treedt met ingang van 1 juli 2017 af als bestuursvoorzitter. De wervingsprocedure voor externe bestuursvoorzitter is gestart.

Bekijk dit persbericht

Mindset: Audit Innovation

Als organisatie zoeken we continu naar mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren en nog beter aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen in onze digitale samenleving.

Bekijk deze blog

Omzet Baker Tilly Berk 2016 stijgt met 7% naar € 90,7 miljoen

In alle service lines is in 2016 omzetgroei gerealiseerd, de groei in de auditpraktijk en in de advisering waren het sterkst.

Bekijk dit persbericht

Nieuwe partner Baker Tilly Berk in Rotterdam

Harry van den Burg is per 1 februari 2017 gestart als partner RA.

Bekijk dit persbericht

Baker Tilly Berk kiest voor nieuwe applicatie documentbeheer

Nieuwe applicatie draagt bij aan het optimaliseren van het documentenbeheer.

Bekijk dit persbericht

Hoe kunnen wij u verder helpen?