Kwaliteit
Onderdeel van:

Over Baker Tilly Berk

Kwaliteit

Kwaliteit is het belangrijkste fundament van onze dienstverlening en van de vertrouwensrelatie die wij met onze klanten en het maatschappelijk verkeer opbouwen. Vertrouwen en kwaliteit gaan hand in hand en dus is het ons er alles aan gelegen om de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren. Onze merkwaarden, zoals toegepast in onze gedragscode, vormen voor al onze medewerkers het kompas bij het uitvoeren van werkzaamheden. In de gedragscode is veel aandacht voor de waarde kwaliteit, want essentieel is dat alles wat wij doen van goede kwaliteit is. Naar onze klanten, naar de maatschappij én naar elkaar.

Naar onze klanten

Met de Net Promotor Score (NPS) meten wij hoe tevreden onze klanten zijn over de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij vragen hen met een rapportcijfer aan te geven hoe waarschijnlijk het is, dat zij Baker Tilly Berk aanbevelen binnen hun netwerk. Bij een rapportcijfer van 7 of lager wordt de klant persoonlijk benaderd om inzicht te krijgen in waar verbeteringen noodzakelijk zijn. Deze feedback is van grote waarde om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Naast het NPS-onderzoek kunnen klanten via onze klachtenprocedure aangeven als zij niet tevreden zijn over onze dienstverlening.

Naar de maatschappij

In het rapport 'In het publiek belang' van de werkgroep toekomst accountantsberoep verschenen met daarin 53 door de sector zelf voorgestelde maatregelen ter versterking van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de accountantscontrole. Baker Tilly Berk onderschrijft de maatregelen in het rapport en heeft de implementatie daarvan met kracht en voortvarendheid ter hand genomen. De actuele stand van zaken is te vinden in de Monitor Publiek Belang op de website van de NBA.

Naar elkaar

Onze merkwaarden, zoals uitgewerkt in onze gedragscode, vormen voor al onze medewerkers het kompas bij het uitvoeren van werkzaamheden. In de gedragscode is veel aandacht voor de waarde kwaliteit. Immers, essentieel is dat alles wat wij doen van goede kwaliteit is. Ook uit het cultuuronderzoek, dat mede naar aanleiding van het rapport ‘In het publiek belang’ in 2015 en 2017 is gehouden, komt naar voren dat kwaliteit van groot belang is voor ons als organisatie, zowel intern als extern.

Meer lezen over kwaliteit

Bekijk ons transparantieverslag en jaarverslag, de gedrags-lijnen en lees meer over het klanttevredenheidsonderzoek.

Transparantie- en jaarverslag

Gedragslijnen

Nieuws

Onze organisatie is volop in beweging. Lees hiernaast het laatste nieuws, persberichten, en blogs en publicaties van onze medewerkers.

Baker Tilly Eindhoven

Werkvloer als verlengde van de privéomgeving

Open, modern, flexibel en een verlengstuk van de privéomgeving; dát is het verhaal achter de restyling van een aantal van onze vestigingen. We geven je een kijkje op onze werkvloer!

Bekijk deze publicatie
Recruitment | Baker Tilly

“Wij hebben vaak maar één moment om iemand te overtuigen”

Jaqueline Verweij en Bram van Bokhoven over slagkracht op de arbeidsmarkt en de perfecte 'candidate experience'.

Bekijk deze publicatie
Bestuur | Baker Tilly

Eerste 100 dagen van Anneke van Zanen-Nieberg

Nieuwe bestuursvoorzitter over haar kennismaking met Baker Tilly Berk

Bekijk deze publicatie
Anneke van Zanen-Nieberg | Baker Tilly

"Op het punt van kwaliteit mogen we niet tekort schieten"

Aan het woord is Anneke van Zanen-Nieberg RA (54), sinds 1 maart 2018 de bestuursvoorzitter van Baker Tilly Berk.

Bekijk deze publicatie
Raad van Commissarissen | Baker Tilly

Verslag Raad van Commissarissen 2017

Lees hier het verslag van de Raad van Commissarissen van Baker Tilly Berk.

Bekijk deze publicatie
Omzet Baker Tilly Berk stijgt 12,7% naar € 99,4 miljoen

Omzet Baker Tilly Berk stijgt 12,7% naar € 99,4 miljoen

Omzetstijging met name veroorzaakt door groei in auditpraktijk en fiscale (advies)praktijk.

Bekijk dit persbericht
Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra | Baker Tilly

"Wordt wat op schrift is vastgelegd in de praktijk ook uitgevoerd?“

De voorzitter van de Raad van Commissarissen Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra aan het woord over kwaliteit, besturen en toezicht houden.

Bekijk deze publicatie
action-blue-diver-863988 (1).jpg

"De belangrijkste toets moeten wij zelf zijn"

Beter willen worden betekent onder andere dat je jezelf goed moet kennen en moet kunnen analyseren. Lees de blog van bestuurslid Marcel Huisman.

Bekijk deze blog
Drie nieuwe partners bij Baker Tilly Berk

Drie nieuwe partners bij Baker Tilly Berk

David Zijlmans, Maurice van Slooten en Aloys Vonk toegetreden tot partnercorps.

Bekijk dit persbericht

Hoe kunnen wij u verder helpen?