Overheid

Overheid

Als overheidsinstelling staat u ten dienste van de stad, de gemeenschap met haar inwoners, instellingen en bedrijven. Die verantwoordelijkheid maakt dat u publiek geld zo toekomstbestendig en effectief mogelijk wenst te besteden, om zoveel mogelijk maatschappelijk effect te bereiken. Wij helpen u daar graag bij. Vanuit verschillende disciplines ondersteunen wij u bij het werken aan uw opgaven en bij het verbeteren van uw bedrijfsvoering. Met passie en toewijding, want wij hebben hart voor de overheid.

Onze diensten

Ons advies is concreet en praktisch, omdat wij de publieke sector als geen ander kennen en uw vraagstukken begrijpen. Wij leveren oplossingen die voor u het verschil maken.

Ruimte & Vastgoed

Overheid | Baker Tilly

Waardecreatie en sturen op impact

Lees meer

Sociaal Domein

Overheid | Baker Tilly

Transformatie, verantwoording en control

Lees meer

Bedrijfsvoering

Overheid | Baker Tilly

Beleid maken vanuit een solide basis

Lees meer

ENSIA informatiebeveiliging

DigiD ICT-beveiligingsassessment | Baker Tilly

Stuur op informatieveiligheid.

Lees meer

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen

Vpb-plicht overheidsondernemingen | Baker Tilly

Bent u Vpb-plichtig en zijn er vrijstellingen?

Lees meer

Het gemeentelijk grondbedrijf en de Vpb

Gemeentelijk grondbedrijf en Vpb-plicht | Baker Tilly

De financiële belangen rondom het grondbedrijf.

Lees meer

Bekijk ons aanbod trainingen Vpb

Trainingen vpb  | Baker Tilly

Krijg snel inzicht in de impact van Vpb.

Lees meer

Aandacht voor: de overheid en btw

Overheid en btw | Baker Tilly

Meer grip op uw btw-processen

Lees meer

Checklist: Transitiescan Jeugdzorg gemeenten

Transitiescan Jeugdzorg gemeenten | Baker Tilly

Wij hebben een checklist transitie jeugdzorg.

Lees meer

Meer weten?

Overheid | Baker Tilly

Onze adviseurs geven persoonlijk advies

Neem contact op

Nieuws & kennis delen

Nieuws, verandering in wet- en regelgeving, inspirerende artikelen en blogs: u vindt het allemaal hier. Heeft u vragen of bent u benieuwd wat de actualiteiten voor invloed kunnen hebben op uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

Rechtmatigheidsmededeling | Baker Tilly Berk

De rechtmatigheidsmededeling een mijlpaal naar een transparante overheid?

Vertegenwoordigers van het Ministerie van BZK, VNG, Commissie BBV, NBA, Baker Tilly Berk en een aantal gemeenten kwamen bij elkaar voor een inspiratiesessie over de rechtmatigheidsmededeling. Hoe staan we er nu voor?

Bekijk dit nieuws
Voetbalvereniging | Baker Tilly

Verruiming btw-sportvrijstelling: compensatie gemeenten

Met ingang van 1 januari 2019 komen bepaalde sportprestaties onder de btw-sportvrijstelling te vallen. Het btw-nadeel wordt onder voorwaarden gecompenseerd.

Bekijk dit nieuws
Prinsjesdag 2018 | fiscale maatregelen

Btw-herziening herzien...?

In de Nederlandse praktijk werd gedacht dat een herziening van btw op investeringsgoederen bij een wijziging van niet-economisch naar economisch gebruik niet mogelijk was. Moet deze gedachte na de uitspraak van het Europese Hof van Justitie worden herzien?

Bekijk dit nieuws
Overheid goedkeuring subsidie | Baker Tilly

Gemeenten akkoord met 'stroppenpot'

Rijk en VNG zijn een ‘stroppenpot’ overeengekomen van 200 miljoen euro voor gemeenten met een tekort over 2016 en 2017.

Bekijk dit nieuws
Boete | Baker Tilly

Geen boete bij pleitbaar standpunt

Wat als de Belastingdienst een ingediende aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting niet volgt, maar de aanslag oplegt in afwijking van de aangifte. Mag dan over de aangebrachte correctie een boete worden opgelegd?

Bekijk dit nieuws
Btw | Baker Tilly

Ondanks levering beneden kostprijs, kan gemeente de btw in aftrek brengen

Uitspraak: mag gemeente btw in aftrek brengen op de stichtingskosten voor de nieuwbouw van schoolgebouwen, die zij tegen een lage prijs overdraagt aan derden?

Bekijk dit nieuws
Audit | Baker Tilly

SVLO geeft nadere invulling aan berekening winstoogmerk grondbedrijf

Wij trekken hieruit de conclusie dat gemeenten de ruimte krijgen om een deel van de rente mee te nemen bij het vaststellen van een eventueel winstoogmerk.

Bekijk deze publicatie
Btw-advies | Baker Tilly

Aanvullende renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

Als gevolg van een Europese anti-ontgaansrichtlijn (ook wel 'ATAD' genoemd) moeten de lidstaten van de Europese Unie (daarnaast) een algemene renteaftrekbeperking invoeren.

Bekijk dit nieuws
Estate Planning | Baker Tilly

De openingsbalans bij het ontstaan van Vpb-plicht; let ook op de passiva

Bij het opstellen van een openingsbalans gaat veel aandacht uit naar de waardering van activazijde. Aandacht voor de passivazijde is ook essentieel.

Bekijk dit nieuws

Ondernemerscollege

Met deze slimme technieken krijg je straks meer voor elkaar!

Framing is een overtuigingstechniek in de communicatie. Het gaat over het beïnvloeden van mensen met woorden. Lars Duursma geeft er college over!