In control op digitalisering overheid
Onderdeel van:

Bedrijfsvoering

In control op digitalisering overheid

De digitalisering van de overheid neemt sterk toe. Tegelijkertijd zijn de bedreigingen rondom privacy, digitale veiligheid en hacking steeds groter. Het is van groot belang dit hoog op de agenda te hebben staan. Daarnaast biedt de exponentiële groei van IT ook een enorme kans om de dienstverlening te vernieuwen, processen te verbeteren en communicatie te versterken.

Realtime P&C informatie

“Er wordt veel meer van raadsleden gevraagd, want er is veel meer beleid bij gemeenten terechtgekomen. Maar meer geld of tijd hebben raadsleden er niet bijgekregen. Daar wringt het.” (Raadsleden voelen zich overbelast. Een citaat uit de NRC-enquête onder raadsgriffiers van december 2017).

De gemeentelijke planning & control cyclus is vaak nog ingericht op jaarlijks achteraf monitoren. Dat helpt raadsleden niet om zich vooraf een goed beeld te vormen van de situatie. Maar realtime informatie is wel mogelijk. Dat is waardevol bij bestuurlijke besluitvorming, maar ook voor managers en medewerkers die snel moeten bijsturen. Maar hoe pakt u de transitie naar realtime P&C-informatie aan? Waar begint u? Wij helpen u met een hands-on SCRUM aanpak om dit te bereiken. Van analyse en advies tot projectmanagement en implementatie. Samen met onze IT-specialisten laten we u niet alleen zien wat mogelijk is, we realiseren het ook.

Informatiebegroting en privacyborging

Door de toenemende digitalisering worden uw processen efficiënter ondersteund en heeft u sneller toegang tot meer informatie. Maar uw organisatie wordt hierdoor ook kwetsbaarder.  Bijvoorbeeld door cyberaanvallen of ransomware. Door onbedoelde en niet ontdekte datalekken kan gevoelige informatie bij de verkeerde mensen terechtkomen. Gemeenten verantwoorden zich daarom elk jaar over de kwaliteit van de informatieveiligheid van diverse informatiesystemen. In 2017 gebeurt dit voor het eerst met een nieuwe Audit systematiek: de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). ENSIA sluit aan op de gemeentelijke planning en control-cyclus. Zo krijgt het gemeentebestuur meer inzicht in de informatieveiligheid van hun gemeente. Wij ondersteunen u met het inrichten en uitvoeren van deze ESIA-cyclus in uw dagelijkse procesgang, met behulp van slimme tooling.

Optimaliseren IT-controls

Controls zijn noodzakelijk om de goede werking van IT-systemen te waarborgen. Ook zijn controls noodzakelijk om aan de raad te kunnen rapporteren (ENSIA). Maar waar moet een goed controlsysteem aan voldoen? Welke doelen moet je stellen? Voor ons dagelijkse vragen, waar we u goed mee kunnen helpen.

Meer weten?

Wilt u persoonlijk advies? Onze specialisten van Advisory Public Sector helpen u graag verder. Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

Ja, neem contact met mij op
Overheid | Baker Tilly

Nieuws & kennis delen

Nieuws, verandering in wet- en regelgeving, inspirerende artikelen en blogs: u vindt het allemaal hier. Heeft u vragen of bent u benieuwd wat de actualiteiten voor invloed kunnen hebben op uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

De rechtmatigheidsmededeling een mijlpaal naar een transparante overheid?

De rechtmatigheidsmededeling een mijlpaal naar een transparante overheid?

Vertegenwoordigers van het Ministerie van BZK, VNG, Commissie BBV, NBA, Baker Tilly Berk en een aantal gemeenten kwamen bij elkaar voor een inspiratiesessie over de rechtmatigheidsmededeling. Hoe staan we er nu voor?

Bekijk dit nieuws
Gemeenten akkoord met

Gemeenten akkoord met 'stroppenpot'

Rijk en VNG zijn een ‘stroppenpot’ overeengekomen van 200 miljoen euro voor gemeenten met een tekort over 2016 en 2017.

Bekijk dit nieuws
Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

In het regeerakkoord zijn de plannen om de normering van topinkomens uit te breiden naar alle functionarissen in de publieke sector gesneuveld.

Bekijk dit nieuws
Geen boete bij pleitbaar standpunt

Geen boete bij pleitbaar standpunt

Wat als de Belastingdienst een ingediende aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting niet volgt, maar de aanslag oplegt in afwijking van de aangifte. Mag dan over de aangebrachte correctie een boete worden opgelegd?

Bekijk dit nieuws
Ondanks levering beneden kostprijs, kan gemeente de btw in aftrek brengen

Ondanks levering beneden kostprijs, kan gemeente de btw in aftrek brengen

Uitspraak: mag gemeente btw in aftrek brengen op de stichtingskosten voor de nieuwbouw van schoolgebouwen, die zij tegen een lage prijs overdraagt aan derden?

Bekijk dit nieuws
Audit | Baker Tilly

SVLO geeft nadere invulling aan berekening winstoogmerk grondbedrijf

Wij trekken hieruit de conclusie dat gemeenten de ruimte krijgen om een deel van de rente mee te nemen bij het vaststellen van een eventueel winstoogmerk.

Bekijk deze publicatie
Aanvullende renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

Aanvullende renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

Als gevolg van een Europese anti-ontgaansrichtlijn (ook wel 'ATAD' genoemd) moeten de lidstaten van de Europese Unie (daarnaast) een algemene renteaftrekbeperking invoeren.

Bekijk dit nieuws
De openingsbalans bij het ontstaan van Vpb-plicht; let ook op de passiva

De openingsbalans bij het ontstaan van Vpb-plicht; let ook op de passiva

Bij het opstellen van een openingsbalans gaat veel aandacht uit naar de waardering van activazijde. Aandacht voor de passivazijde is ook essentieel.

Bekijk dit nieuws
Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Belangrijk voor een Nederlandse vennootschapsbelastingplichtige die onderdeel is van een multinationale groep met een omzet van € 750 miljoen of meer.

Bekijk dit nieuws

Ondernemerscollege

Hoe voorkom je een cyberaanval door een hacker?

Wachtwoorden en alarmsystemen houden niet altijd hackers tegen. Hoe goed zijn jouw gegevens beschermd? Barry van Kampen geeft advies!

Barry van Kampen

Bekijk alle colleges