De overheid en btw
Onderdeel van:

Overheid

De overheid en btw

Als overheidsinstelling bent u zowel belastingheffer als belastingbetaler. Overal in uw organisatie is btw-heffing aan de orde. Het is steeds de vraag of inkomsten wel of niet belast zijn met btw en of de btw op inkopen aftrekbaar is. Bij gemeenten en provincies speelt bovendien het btw-compensatiefonds. Wij helpen u meer grip te krijgen op de btw-processen en de btw in reguliere bedrijfsprocessen te borgen.

Btw-betalingen voor overheidslichamen

Btw is in Nederland een belangrijke bron voor de schatkist. Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en alle andere (decentrale) overheidslichamen dragen hieraan op twee manieren bij. In de eerste plaats doordat uw organisatie als ondernemer voor de btw kan worden gezien en btw moet betalen over de gerealiseerde omzet. In de tweede plaats betaalt uw organisatie btw op inkopen en deze btw is slechts beperkt aftrekbaar. Voor gemeenten en provincies speelt de btw een nog grotere rol vanwege het btw-compensatiefonds.

Labeling van de activiteiten

Verreweg de meeste activiteiten van overheden zijn wettelijke taken. Daarnaast voeren overheden ook werkzaamheden uit die op de markt plaatsvinden. Denk aan de levering van grond en het verhuren van culturele accommodaties. Zeker op het niveau van de decentrale overheid, zoals een gemeente of provincie, zien we een toenemende mate van marktactiviteiten. En dat heeft gevolgen voor de btw.

Voor alle activiteiten moet worden vastgesteld of u deze verricht als overheid of ondernemer. Deze kwalificatie is bepalend voor de vraag of u wel of geen btw verschuldigd bent aan de Belastingdienst alsmede voor de vraag of btw op inkopen aftrekbaar, compensabel (BCF) of kostenverhogend is. Deze vaststelling wordt opgenomen in een labeling; een lijst waarin uw activiteiten zijn opgenomen en zijn voorzien van de juiste btw-kwalificatie. Deze labeling biedt de basis voor uw btw-administratie. Uiteraard is het belangrijk om deze labeling periodiek periodiek te beoordelen op wijzigingen in activiteiten of wet- en regelgeving. Dit kan perfect in een Tax Control Framework worden ingebouwd.

Samenwerking tussen en met overheden

Gemeenten werken steeds vaker samen met andere gemeenten en (markt)partijen. Hierbij moeten de btw-aspecten goed worden beoordeeld. In veel gevallen kan btw namelijk een kostenverhogend effect hebben waardoor de samenwerking financieel minder gunstig uitvalt. Wij adviseren daarom altijd om een samenwerkingsovereenkomst vooraf fiscaal te toetsen. Neem contact met ons op indien u hierover van gedachten wilt wisselen.

Overheid | Baker Tilly

Meer dan alleen btw

Btw is slechts een onderdeel van uw totale administratie als overheidsinstelling. Grote kans dat u bijvoorbeeld ook vpb-plichtig bent. De regelgeving hiervan is - net als btw - regelmatig aan verandering onderhevig. Om u op de hoogte hiervan te houden, plaatsen wij nieuwsberichten die relevante actualiteiten voor uw sector bevatten.

Verruiming btw-sportvrijstelling: compensatie gemeenten

Verruiming btw-sportvrijstelling: compensatie gemeenten

Met ingang van 1 januari 2019 komen bepaalde sportprestaties onder de btw-sportvrijstelling te vallen. Het btw-nadeel wordt onder voorwaarden gecompenseerd.

Bekijk dit nieuws
Concurreren en parkeren; zijn verschillende definities mogelijk?

Concurreren en parkeren; zijn verschillende definities mogelijk?

Een korte analyse van verschillende wetten die het begrip concurrentie (ogenschijnlijk) verschillend definiëren.

Bekijk dit nieuws
Beperking btw-koepelvrijstelling: wat zijn de gevolgen voor gemeenten?

Beperking btw-koepelvrijstelling: wat zijn de gevolgen voor gemeenten?

De btw-koepelvrijstelling voor gemeenten die samenwerken wordt beperkt. Lees hier hoe het zit.

Bekijk dit nieuws
Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

In het regeerakkoord zijn de plannen om de normering van topinkomens uit te breiden naar alle functionarissen in de publieke sector gesneuveld.

Bekijk dit nieuws
Geen boete bij pleitbaar standpunt

Geen boete bij pleitbaar standpunt

Wat als de Belastingdienst een ingediende aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting niet volgt, maar de aanslag oplegt in afwijking van de aangifte. Mag dan over de aangebrachte correctie een boete worden opgelegd?

Bekijk dit nieuws
Ondanks levering beneden kostprijs, kan gemeente de btw in aftrek brengen

Ondanks levering beneden kostprijs, kan gemeente de btw in aftrek brengen

Uitspraak: mag gemeente btw in aftrek brengen op de stichtingskosten voor de nieuwbouw van schoolgebouwen, die zij tegen een lage prijs overdraagt aan derden?

Bekijk dit nieuws
Audit | Baker Tilly

SVLO geeft nadere invulling aan berekening winstoogmerk grondbedrijf

Wij trekken hieruit de conclusie dat gemeenten de ruimte krijgen om een deel van de rente mee te nemen bij het vaststellen van een eventueel winstoogmerk.

Bekijk deze publicatie
Aanvullende renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

Aanvullende renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

Als gevolg van een Europese anti-ontgaansrichtlijn (ook wel 'ATAD' genoemd) moeten de lidstaten van de Europese Unie (daarnaast) een algemene renteaftrekbeperking invoeren.

Bekijk dit nieuws
De openingsbalans bij het ontstaan van Vpb-plicht; let ook op de passiva

De openingsbalans bij het ontstaan van Vpb-plicht; let ook op de passiva

Bij het opstellen van een openingsbalans gaat veel aandacht uit naar de waardering van activazijde. Aandacht voor de passivazijde is ook essentieel.

Bekijk dit nieuws

Ondernemerscollege

Gaan succesvol ondernemen en duurzaam ondernemen samen?

Succesvol ondernemen en ook je steentje bijdragen aan de maatschappij? Het is eenvoudiger dan je denkt! Marga Hoek vertelt.

Hoe kunnen wij u verder helpen?