Basis op orde
Onderdeel van:

Ruimte & Vastgoed

Basis op orde

Met het thema ‘Basis op orde’ focussen wij ons op de inrichting en werking van uw grond- en vastgoedfunctie. Het landschap in gebiedsontwikkeling is sinds het begin van de crisis sterk in verandering. Ook in de huidige tijd van economisch herstel zien we dat de panelen blijven schuiven. De risicobereidheid is beperkt en we denken anders over de gemeentelijke rol in het spel. Niet zo raar dat de gemeentelijke ‘productiestraat’ van bouwrijpe grond zich mee moet ontwikkelen. We brengen in beeld waar het knelt (of zal gaan knellen), wat het vergezicht is en helpen om de volgende stap in de juiste richting te zetten. Als onderdeel van een accountantsorganisatie met meer dan 100 jaar ervaring weten we wat het is om in control te zijn.

De staat van uw grond- of vastgoedbedrijf

Wij hebben tools ontwikkeld, waarmee wij in een korte doorlooptijd een beeld kunnen schetsen waar u staat; qua inhoud én bedrijfsvoering. Daarbij leggen wij niet alleen de risico’s bloot, maar geven u vooral concreet advies voor versterking van uw grond- of vastgoedbedrijf. Drie voorbeelden van onze tools:

  • De quickscan grondbedrijf of vastgoedbedrijf geeft een breed inzicht in uw bedrijfsvoering en ondersteunende processen.
  • Met de Risicoscan projecten en posities analyseren wij uw projecten op de mogelijke gevolgen voor uw begroting
  • Audit readiness analyseert in hoeverre uw activiteit compliant is met de geldende wet- en regelgeving

De toekomstbestendige organisatie

Het huidige tijdsgewricht vraagt niet alleen om aanvullende kennis, maar ook om ander gedrag. Wij brengen in beeld welke kennis en kunde vereist is binnen de gemeente, maar ook welk gedrag en houding van de mensen gewenst of noodzakelijk is. Wij analyseren of deze mensen ook beschikbaar zijn, of ze op de juiste plek zitten, de juiste dingen doen, zich comfortabel voelen. Tevens geven we aan waar vaardigheden of expertise nog versterkt kunnen worden, of waar risico’s zitten in de procedures of werkwijzen.

Effectieve rapportage(cyclus)

Wij maken samen met uw organisatie een gelaagd Meerjarenprogramma Grondexploitaties (of Vastgoed), geschikt voor de diverse doelgroepen (bestuur, management, projectteams, accountant). Het MPG of MPV geeft inzicht in inhoudelijke en financiële kaders van de afzonderlijke projecten/panden en van de portefeuille als geheel. Bovendien kan de link worden gelegd naar de maatschappelijke rendementen van de gebiedsontwikkelingen, zodat de koppeling wordt gemaakt tussen geld, inhoud en beleidsdoelstellingen.

Fiscaliteit in gebiedsontwikkeling

BTW en vennootschapsbelasting zijn belangrijke thema’s bij gebiedsontwikkeling, die nog wel eens worden onderschat. De gemeente kan flinke risico’s lopen als hier onvoldoende op wordt geacteerd. De wereld van planeconomie blijkt in de praktijk echter een hele andere dan de wereld van fiscaliteit. De verbinding is niet altijd eenvoudig te maken en vraagt om specialistische kennis. Wij slaan deze brug voor u en vergroten het begrip bij uw medewerkers. Zo spotten we samen risico’s voordat ze realiteit worden.

Meer weten?

Wilt u persoonlijk advies? Onze specialisten van Advisory Public Sector helpen u graag verder. Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

Ja, neem contact met mij op
Overheid | Baker Tilly

Nieuws & kennis delen

Nieuws, verandering in wet- en regelgeving, inspirerende artikelen en blogs: u vindt het allemaal hier. Heeft u vragen of bent u benieuwd wat de actualiteiten voor invloed kunnen hebben op uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

De rechtmatigheidsmededeling een mijlpaal naar een transparante overheid?

De rechtmatigheidsmededeling een mijlpaal naar een transparante overheid?

Vertegenwoordigers van het Ministerie van BZK, VNG, Commissie BBV, NBA, Baker Tilly Berk en een aantal gemeenten kwamen bij elkaar voor een inspiratiesessie over de rechtmatigheidsmededeling. Hoe staan we er nu voor?

Bekijk dit nieuws
Verruiming btw-sportvrijstelling: compensatie gemeenten

Verruiming btw-sportvrijstelling: compensatie gemeenten

Met ingang van 1 januari 2019 komen bepaalde sportprestaties onder de btw-sportvrijstelling te vallen. Het btw-nadeel wordt onder voorwaarden gecompenseerd.

Bekijk dit nieuws
Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

In het regeerakkoord zijn de plannen om de normering van topinkomens uit te breiden naar alle functionarissen in de publieke sector gesneuveld.

Bekijk dit nieuws
Geen boete bij pleitbaar standpunt

Geen boete bij pleitbaar standpunt

Wat als de Belastingdienst een ingediende aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting niet volgt, maar de aanslag oplegt in afwijking van de aangifte. Mag dan over de aangebrachte correctie een boete worden opgelegd?

Bekijk dit nieuws
Ondanks levering beneden kostprijs, kan gemeente de btw in aftrek brengen

Ondanks levering beneden kostprijs, kan gemeente de btw in aftrek brengen

Uitspraak: mag gemeente btw in aftrek brengen op de stichtingskosten voor de nieuwbouw van schoolgebouwen, die zij tegen een lage prijs overdraagt aan derden?

Bekijk dit nieuws
Audit | Baker Tilly

SVLO geeft nadere invulling aan berekening winstoogmerk grondbedrijf

Wij trekken hieruit de conclusie dat gemeenten de ruimte krijgen om een deel van de rente mee te nemen bij het vaststellen van een eventueel winstoogmerk.

Bekijk deze publicatie
Aanvullende renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

Aanvullende renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

Als gevolg van een Europese anti-ontgaansrichtlijn (ook wel 'ATAD' genoemd) moeten de lidstaten van de Europese Unie (daarnaast) een algemene renteaftrekbeperking invoeren.

Bekijk dit nieuws
De openingsbalans bij het ontstaan van Vpb-plicht; let ook op de passiva

De openingsbalans bij het ontstaan van Vpb-plicht; let ook op de passiva

Bij het opstellen van een openingsbalans gaat veel aandacht uit naar de waardering van activazijde. Aandacht voor de passivazijde is ook essentieel.

Bekijk dit nieuws
Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Belangrijk voor een Nederlandse vennootschapsbelastingplichtige die onderdeel is van een multinationale groep met een omzet van € 750 miljoen of meer.

Bekijk dit nieuws

Ondernemerscollege

Is delen het nieuwe bezitten?

In Nederland zijn er acht miljoen auto’s die gemiddeld 23 uur per dag stilstaan. Victor van Tol besloot daarom van ‘autodelen’ zijn business te maken.