Sturen op impact
Onderdeel van:

Ruimte & Vastgoed

Sturen op impact

Er moet nog steeds flink worden gebouwd, getransformeerd en gesloopt in Nederland, al kan die opgave per regio sterk verschillen. Duidelijk is wel dat de bouwopgave zich steeds meer verplaatst naar het bestaande stedelijke gebied. Dat maakt het een stuk ingewikkelder. Bouwen binnen stedelijk weefsel betekent namelijk vaak meer randvoorwaarden en meer belangen om rekening mee te houden. Een traditionele gemeentelijke grondexploitatie is dan niet meer als vanzelfsprekend sluitend te krijgen. Er is behoefte aan een breder bestuurlijk afwegingskader, dat de outcome van een gebiedsontwikkeling relateert aan de impact op de stad.

Van output naar impact

Wij zorgen er voor dat u binnen de organisatie, maar ook bestuurlijk, een breder gesprek voert bij investeringsbeslissingen. Daarbij worden financiële consequenties en risico’s voor de begroting betrokken, maar ook kijken we naar wat het oplevert voor de stad en voor de door u geformuleerde stedelijke doelen (die niet altijd in geld zijn uit te drukken).

Wij helpen u met:

  • de stedelijke doelen en ambities transparant te maken
  • deze te vertalen in (maatschappelijke) indicatoren
  • gebiedsontwikkelingen te scoren op deze indicatoren
  • de besluitvorming breed en integraal voor te bereiden (financiële gevolgen en maatschappelijk rendement)
  • uw rapportagecyclus op deze inzichten aan te passen en bestuurlijk relevanter te maken
  • uw organisatie, college en raad mee te nemen in deze transitie

Meer weten?

Wilt u persoonlijk advies? Onze specialisten van Advisory Public Sector helpen u graag verder. Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

Ja, neem contact met mij op
Overheid | Baker Tilly

Nieuws & kennis delen

Nieuws, verandering in wet- en regelgeving, inspirerende artikelen en blogs: u vindt het allemaal hier. Heeft u vragen of bent u benieuwd wat de actualiteiten voor invloed kunnen hebben op uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

De rechtmatigheidsmededeling een mijlpaal naar een transparante overheid?

De rechtmatigheidsmededeling een mijlpaal naar een transparante overheid?

Vertegenwoordigers van het Ministerie van BZK, VNG, Commissie BBV, NBA, Baker Tilly Berk en een aantal gemeenten kwamen bij elkaar voor een inspiratiesessie over de rechtmatigheidsmededeling. Hoe staan we er nu voor?

Bekijk dit nieuws
Verruiming btw-sportvrijstelling: compensatie gemeenten

Verruiming btw-sportvrijstelling: compensatie gemeenten

Met ingang van 1 januari 2019 komen bepaalde sportprestaties onder de btw-sportvrijstelling te vallen. Het btw-nadeel wordt onder voorwaarden gecompenseerd.

Bekijk dit nieuws
Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

In het regeerakkoord zijn de plannen om de normering van topinkomens uit te breiden naar alle functionarissen in de publieke sector gesneuveld.

Bekijk dit nieuws
Geen boete bij pleitbaar standpunt

Geen boete bij pleitbaar standpunt

Wat als de Belastingdienst een ingediende aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting niet volgt, maar de aanslag oplegt in afwijking van de aangifte. Mag dan over de aangebrachte correctie een boete worden opgelegd?

Bekijk dit nieuws
Ondanks levering beneden kostprijs, kan gemeente de btw in aftrek brengen

Ondanks levering beneden kostprijs, kan gemeente de btw in aftrek brengen

Uitspraak: mag gemeente btw in aftrek brengen op de stichtingskosten voor de nieuwbouw van schoolgebouwen, die zij tegen een lage prijs overdraagt aan derden?

Bekijk dit nieuws
Audit | Baker Tilly

SVLO geeft nadere invulling aan berekening winstoogmerk grondbedrijf

Wij trekken hieruit de conclusie dat gemeenten de ruimte krijgen om een deel van de rente mee te nemen bij het vaststellen van een eventueel winstoogmerk.

Bekijk deze publicatie
Aanvullende renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

Aanvullende renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

Als gevolg van een Europese anti-ontgaansrichtlijn (ook wel 'ATAD' genoemd) moeten de lidstaten van de Europese Unie (daarnaast) een algemene renteaftrekbeperking invoeren.

Bekijk dit nieuws
De openingsbalans bij het ontstaan van Vpb-plicht; let ook op de passiva

De openingsbalans bij het ontstaan van Vpb-plicht; let ook op de passiva

Bij het opstellen van een openingsbalans gaat veel aandacht uit naar de waardering van activazijde. Aandacht voor de passivazijde is ook essentieel.

Bekijk dit nieuws
Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Belangrijk voor een Nederlandse vennootschapsbelastingplichtige die onderdeel is van een multinationale groep met een omzet van € 750 miljoen of meer.

Bekijk dit nieuws

Ondernemerscollege

Is virtual reality een hype of de nieuwe werkelijkheid?

Jip Samhoud laat zien hoe de VR-technologie zich ontwikkelt en welke toepassingen hij ziet voor de toekomst. Ben jij al klaar voor een nieuwe wereld?