Waardecreatie
Onderdeel van:

Ruimte & Vastgoed

Waardecreatie

‘Waardecreatie in gebiedsontwikkeling’ steunt op een aantal belangrijke uitgangspunten. Dit vraagt om aanvullende expertise en een bredere kijk op het rendementsbegrip. Wij begeleiden deze beweging op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Daarbij ontwerpen wij met u toepasbare oplossingen, die het verschil maken.

  1. Grond is schaars. Met ontwikkeling van grond moet zoveel mogelijk waarde (=impact) worden gecreëerd voor de stad. De impact op de stad staat centraal
  2. Geld is schaars. Private partijen moeten worden verleid om bij te dragen aan de investeringen in de stad. Publieke middelen als co-investering en trigger-money. De stad maken we samen.
  3. Een gebiedsontwikkeling heeft financiële gevolgen voor de gemeentelijke begroting, die verder gaan dan alleen de grondexploitatie. Dit moet naar oordeel van het bestuur in balans zijn met de impact op de stad. Waar voor je geld. 

Waardecreatie met grondbeleid

De markt trekt in grote delen van Nederland weer aan en is in sommige delen zelfs overspannen. Tegelijkertijd zijn er grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, zorgen voor voldoende en geschikte woningen en de betaalbaarheid van de stad. Welke keuzes kun je als gemeente maken om ambities te realiseren en welke rol kiest u daar in? Wij helpen gemeenten met het maken van een nieuwe generatie grondbeleid, dat kijkt naar de maximale waardecreatie voor de stad. Een grondbeleid waarin zowel maatschappelijke als financiële rendementen in samenhang worden beoordeeld. Een grondbeleid dat voorop stelt wat je als stad wilt bereiken en hoe ruimtelijke ordening daaraan het meest effectief kan bijdragen. Een grondbeleid dat de gemeente positioneert als partner, niet als monopolist. Want de stad maken we samen.

Waardecreatie met ontwikkelingsstrategie

Hoe krijg je als gemeente nu een specifieke ontwikkeling op de beste manier van de grond? Zelf risicodragend ontwikkelen? Afwachten of de markt met initiatieven komt? Samenwerken met marktpartijen? Of zijn er nog andere mogelijkheden? Wij helpen u om de beste keuze te maken en die om te zetten in een concrete ontwikkelingsstrategie. Onze kennis van de andere kant van de tafel komt daarbij goed van pas.

Waardecreatie met brede business cases

Grondexploitatie heeft meer effecten op de begroting dan via het directe resultaat (saldo en risicoanalyse). Welke financiële effecten heeft de ontwikkeling nog meer op de gemeentelijke begroting  en welke maatschappelijke effecten worden behaald? Hoe kun je met die wetenschap kiezen voor de meest effectieve besteding van publieke middelen? Met een brede business case maken we het totale effect op uw begroting inzichtelijk, zodat alle argumenten bij een investeringsbesluit op tafel liggen.

Meer weten?

Wilt u persoonlijk advies? Onze specialisten van Advisory Public Sector helpen u graag verder. Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

Ja, neem contact met mij op

 

Overheid | Baker Tilly

Nieuws & kennis delen

Nieuws, verandering in wet- en regelgeving, inspirerende artikelen en blogs: u vindt het allemaal hier. Heeft u vragen of bent u benieuwd wat de actualiteiten voor invloed kunnen hebben op uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

De rechtmatigheidsmededeling een mijlpaal naar een transparante overheid?

De rechtmatigheidsmededeling een mijlpaal naar een transparante overheid?

Vertegenwoordigers van het Ministerie van BZK, VNG, Commissie BBV, NBA, Baker Tilly Berk en een aantal gemeenten kwamen bij elkaar voor een inspiratiesessie over de rechtmatigheidsmededeling. Hoe staan we er nu voor?

Bekijk dit nieuws
Verruiming btw-sportvrijstelling: compensatie gemeenten

Verruiming btw-sportvrijstelling: compensatie gemeenten

Met ingang van 1 januari 2019 komen bepaalde sportprestaties onder de btw-sportvrijstelling te vallen. Het btw-nadeel wordt onder voorwaarden gecompenseerd.

Bekijk dit nieuws
Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

In het regeerakkoord zijn de plannen om de normering van topinkomens uit te breiden naar alle functionarissen in de publieke sector gesneuveld.

Bekijk dit nieuws
Geen boete bij pleitbaar standpunt

Geen boete bij pleitbaar standpunt

Wat als de Belastingdienst een ingediende aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting niet volgt, maar de aanslag oplegt in afwijking van de aangifte. Mag dan over de aangebrachte correctie een boete worden opgelegd?

Bekijk dit nieuws
Ondanks levering beneden kostprijs, kan gemeente de btw in aftrek brengen

Ondanks levering beneden kostprijs, kan gemeente de btw in aftrek brengen

Uitspraak: mag gemeente btw in aftrek brengen op de stichtingskosten voor de nieuwbouw van schoolgebouwen, die zij tegen een lage prijs overdraagt aan derden?

Bekijk dit nieuws
Audit | Baker Tilly

SVLO geeft nadere invulling aan berekening winstoogmerk grondbedrijf

Wij trekken hieruit de conclusie dat gemeenten de ruimte krijgen om een deel van de rente mee te nemen bij het vaststellen van een eventueel winstoogmerk.

Bekijk deze publicatie
Aanvullende renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

Aanvullende renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

Als gevolg van een Europese anti-ontgaansrichtlijn (ook wel 'ATAD' genoemd) moeten de lidstaten van de Europese Unie (daarnaast) een algemene renteaftrekbeperking invoeren.

Bekijk dit nieuws
De openingsbalans bij het ontstaan van Vpb-plicht; let ook op de passiva

De openingsbalans bij het ontstaan van Vpb-plicht; let ook op de passiva

Bij het opstellen van een openingsbalans gaat veel aandacht uit naar de waardering van activazijde. Aandacht voor de passivazijde is ook essentieel.

Bekijk dit nieuws
Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Belangrijk voor een Nederlandse vennootschapsbelastingplichtige die onderdeel is van een multinationale groep met een omzet van € 750 miljoen of meer.

Bekijk dit nieuws

Ondernemerscollege

Hoe houden we de Randstad bereikbaar?

Afgeladen bussen en dichtslibbende snelwegen. En het wordt alleen maar erger. RET directeur Maurice Unck laat zien hoe we dit tegen kunnen gaan.