Verantwoording en control
Onderdeel van:

Sociaal Domein

Verantwoording en control

De decentralisaties hebben geleid tot een toename van gemiddeld 30% van het begrotingsbedrag van gemeenten. Deze financiële impact is ongekend en heeft in de afgelopen jaren tot een grote complexiteit rondom verantwoording en controle geleid. Dit geldt zowel aan de zijde van de gemeente als van de zorgaanbieder en de Sociale Verzekeringsbank (persoonsgebonden budgetten).

Werkwijze in de keten, aanbestedingsprocedures, contractvormen, verantwoording en controle hebben allemaal impact op de mate van complexiteit voor de ketenpartners. Met onze kennis vanuit gemeenten, transitieautoriteit Jeugd, zorgaanbieders en NBA-commissies zijn wij uitstekend in staat om voor uw situatie de meest optimale administratieve organisatie in te richten, geënt op het minimaliseren van de administratieve lasten voor de ketenpartners.

Audit readiness

Gemeenten ervaren de voorbereiding op de accountantscontrole als een grote last. Vaak worden Interne Controle werkzaamheden en gegevensverzameling ad hoc uitgevoerd door niet gespecialiseerde medewerkers of worden deze werkzaamheden op het laatste moment uitbesteed. Dat zorgt voor stress in de organisatie, onvoorziene kosten en onvoldoende kwaliteit. Dat kan anders. Wij ondersteunen en ontzorgen u in de voorbereiding op de accountantscontrole en zorgen dat alle controles en stukken binnen de deadlines worden opgeleverd. De audit wordt hierdoor effectiever en efficiënter, en leidt tot een kortere doorlooptijd en minder negatieve energie. Daarnaast heeft u vooraf zicht op de kosten.

Smart controls

Gedurende het jaar wenst u zekerheid te hebben over de kwaliteit van interne financiële-, sturings- en verantwoordingsinformatie. Het college moet immers kunnen voldoen aan ‘interne controle’ verplichtingen en op termijn een onderbouwde bestuursverklaring kunnen leveren aan de raad.

Wij helpen u om uw IC-functie daarop in te richten. Met een risicogerichte aanpak beoordelen wij of de meest relevante risico’s effectief worden beheerst door uw organisatie. Waar nodig doen wij praktische aanbevelingen om te komen tot verbeterde interne controle.

Meer weten?

Wilt u persoonlijk advies? Onze specialisten van Advisory Public Sector helpen u graag verder. Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

Ja, neem contact met mij op

Nieuws & kennis delen

Nieuws, verandering in wet- en regelgeving, inspirerende artikelen en blogs: u vindt het allemaal hier. Heeft u vragen of bent u benieuwd wat de actualiteiten voor invloed kunnen hebben op uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

De rechtmatigheidsmededeling een mijlpaal naar een transparante overheid?

De rechtmatigheidsmededeling een mijlpaal naar een transparante overheid?

Vertegenwoordigers van het Ministerie van BZK, VNG, Commissie BBV, NBA, Baker Tilly Berk en een aantal gemeenten kwamen bij elkaar voor een inspiratiesessie over de rechtmatigheidsmededeling. Hoe staan we er nu voor?

Bekijk dit nieuws
Gemeenten akkoord met

Gemeenten akkoord met 'stroppenpot'

Rijk en VNG zijn een ‘stroppenpot’ overeengekomen van 200 miljoen euro voor gemeenten met een tekort over 2016 en 2017.

Bekijk dit nieuws
Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

In het regeerakkoord zijn de plannen om de normering van topinkomens uit te breiden naar alle functionarissen in de publieke sector gesneuveld.

Bekijk dit nieuws
Geen boete bij pleitbaar standpunt

Geen boete bij pleitbaar standpunt

Wat als de Belastingdienst een ingediende aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting niet volgt, maar de aanslag oplegt in afwijking van de aangifte. Mag dan over de aangebrachte correctie een boete worden opgelegd?

Bekijk dit nieuws
Ondanks levering beneden kostprijs, kan gemeente de btw in aftrek brengen

Ondanks levering beneden kostprijs, kan gemeente de btw in aftrek brengen

Uitspraak: mag gemeente btw in aftrek brengen op de stichtingskosten voor de nieuwbouw van schoolgebouwen, die zij tegen een lage prijs overdraagt aan derden?

Bekijk dit nieuws
Audit | Baker Tilly

SVLO geeft nadere invulling aan berekening winstoogmerk grondbedrijf

Wij trekken hieruit de conclusie dat gemeenten de ruimte krijgen om een deel van de rente mee te nemen bij het vaststellen van een eventueel winstoogmerk.

Bekijk deze publicatie
Aanvullende renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

Aanvullende renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

Als gevolg van een Europese anti-ontgaansrichtlijn (ook wel 'ATAD' genoemd) moeten de lidstaten van de Europese Unie (daarnaast) een algemene renteaftrekbeperking invoeren.

Bekijk dit nieuws
De openingsbalans bij het ontstaan van Vpb-plicht; let ook op de passiva

De openingsbalans bij het ontstaan van Vpb-plicht; let ook op de passiva

Bij het opstellen van een openingsbalans gaat veel aandacht uit naar de waardering van activazijde. Aandacht voor de passivazijde is ook essentieel.

Bekijk dit nieuws
Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Belangrijk voor een Nederlandse vennootschapsbelastingplichtige die onderdeel is van een multinationale groep met een omzet van € 750 miljoen of meer.

Bekijk dit nieuws

Ondernemerscollege

Wanneer staat de eerste robot aan het ziekbed?

Concurrentie in de zorg zit hem volgens Maarten den Braber niet in andere instellingen en ziekenhuizen, maar in technologie. Hoe beïnvloedt dit de zorg?

Maarten den Braber

Bekijk alle colleges