Trainingen Vpb
Onderdeel van:

Overheid

Trainingen Vpb

Als overheidsinstelling bent u in beginsel verplicht aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) te doen t.a.v. activiteiten die voor de Vpb kwalificeren als onderneming. Hoe ziet die verplichting er uit, hoe beoordeelt u welke activiteiten hiervoor kwalificeren en welke vrijstellingen er voor uw gemeente gelden. En wat is de financiële impact van de vennootschapsbelasting en hoe beïnvloedt die uw begroting en jaarrekening? Wij bieden u een trainingsprogramma aan waarin we u persoonlijk helpen met en adviseren over de vennootschapsbelasting voor uw gemeente.

Onze training bestaat uit een basismodule en twee verdiepingsmodules verdeeld over een drietal dagdelen. U krijgt snel inzicht in de impact van vennootschapsbelasting op uw gemeente, met duidelijke handvaten om aan de slag te gaan. Tijdens de training worden veel casussen vanuit de praktijk besproken. U kunt ook zelf vraagstukken uit uw gemeente inbrengen. Maximale theoretische en praktische kennisoverdracht staat centraal, zodat u en uw organisatie in control zijn op het gebied van de vennootschapsbelasting.

De training wordt gegeven door ervaren accountants en adviseurs vanuit onze Kennisgroep Vpb Overheid. Zij zijn bekend met de BBV-regelgeving vanuit hun praktische ervaring als accountant of fiscalist bij ruim 15% van de gemeenten en samenwerkingsverbanden.

De opbouw van de training vennootschapsbelasting is als volgt:

  1. De basismodule bestaat onder andere uit: Basistraining, algemene en specifieke vrijstellingen, boekhoudkundige en fiscale aspecten, waardering, fiscale winstbepaling, vermogensetikettering, casussen.
  2. De verdiepingsmodule Grondbedrijf en Vastgoed is volledig toegespitst op de fiscale aspecten van het grondbedrijf en op vastgoed. De volgende vragen worden beantwoord: Wat behoort tot de onderneming? Hoe reken ik kosten toe? Hoe zorg ik voor een minimalisering van de Vpb-druk? Bovendien komen waardering grond en vastgoed en een aantal casussen aan bod.
  3. De verdiepingsmodule Samenwerkingsverbanden en DVO’s gaat volledig in op de fiscale aspecten van samenwerkingsverbanden en DVO’s. De volgende vragen worden beantwoord: Welke vrijstellingen spelen wanneer een rol en hoe kan ik dat beïnvloeden? Welke aandachtspunten zijn er bij DVO’s? Bovendien staan de volgende thema’s centraal: soorten samenwerkingsverbanden en fiscale behandeling, resultaattoerekening, delegatie en mandaat en casussen.

Na het volgen van deze training:

  • bent u een kwalitatieve gesprekspartner richting uw adviseur en de Belastingdienst
  • kunt u de opgedane kennis zelf in uw werk toepassen
  • kunt u in uw organisatie als Vpb-adviseur voor en richting uw medewerkers optreden.

Heeft u interesse in de training vennootschapsbelasting?

Wilt u meer informatie over vennootschapsbelasting? Heeft u opleidingswensen of heeft u begeleiding nodig inzake de vennootschapsbelasting? Neem dan contact op met Marco Hoeks, voorzitter van onze kennisgroep Vpb Overheid.

Overheid | Baker Tilly Berk

Naslagwerk

Voor de training alvast het een en ander lezen over de vpb-plicht? Dat kan! In onze artikelen en publicaties treft u de nodige informatie aan. Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Stel ze gerust.

Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

In het regeerakkoord zijn de plannen om de normering van topinkomens uit te breiden naar alle functionarissen in de publieke sector gesneuveld.

Bekijk dit nieuws

Ondernemerscollege

Weet jij wat er zich werkelijk afspeelt binnen jouw bedrijf?

70% van de organisatorische veranderingen mislukt. Volgens Danielle Braun kunnen we leren van tribes om wél succesvol te veranderen.

Hoe kunnen wij u verder helpen?