Transitiescan Jeugdzorg gemeenten
Onderdeel van:

Overheid

Transitiescan Jeugdzorg gemeenten

De transities van de jeugdzorg en de Wmo hebben in 2015 voor flinke uitdagingen gezorgd voor u als gemeente. Er is veel in gang gezet en geleerd, maar er zal ook nog veel moeten gebeuren om echt ‘in control’ te komen en te borgen dat er sprake is van een efficiënt en effectief verwerkingsproces. Er liggen immers nog flinke uitdagingen voor gemeenten.

Als accountant van ruim 60 gemeenten en meerdere regionale samenwerkingsverbanden hebben wij ruime ervaring met vraagstukken rondom de transities Wmo en jeugdzorg. Wij kennen uw thematiek en uitdagingen ‘van binnenuit’. Om u als gemeente de uitdagingen van deze transitie het hoofd te bieden, hebben wij een integrale checklist transitie jeugdzorg ontwikkeld. Stapsgewijs helpen wij u om verder ‘in control’ te komen.

Stap 1: interne uitvoeringskader

Wij stellen uw specifieke situatie vast aan de hand van uw interne uitvoeringskader. Mocht dit uitvoeringskader nog niet ‘hard’ zijn, dan helpt onze transitiescan om in korte tijd tot een dergelijk uitvoeringskader, met alle relevante onderwerpen, te komen.

Stap 2: praktijkuitvoering in beeld

Vervolgens stellen wij uw praktijkuitvoering vast. Om (meer) ‘in control’ te komen maken wij de huidige werkwijzen en processen inzichtelijk. Om de uitdagingen in de transitie het hoofd te kunnen bieden, heeft u wellicht gekozen voor tijdelijke en/of ad hoc werkwijzen en processen. Deze werkwijzen en processen brengen wij voor u in kaart.

Stap 3: vergelijkingsanalyse ‘in control’

Aan de hand van ons referentiekader verrichten wij een vergelijkingsanalyse. Door uw uitvoeringskader en huidige praktijkuitvoering te vergelijken met het referentiekader krijgt u inzicht in waar u op dat moment staat en welke gerichte acties u kunt nemen om ‘in control’ te komen.

Stap 4: werkagenda jeugdzorg

De uitkomsten van de transitiescan zetten wij om naar een zo concreet mogelijke integrale werkagenda. De werkagenda wordt voorzien van een heldere planning. De activiteiten die in uw gemeente uitgevoerd moeten worden om ‘in control’ te komen worden in samenhang en prioriteit weergegeven.

De Transitiescan Jeugdzorg is ontwikkeld op basis van onze kennis en ervaring bij gemeenten en in de zorg. Door deze unieke combinatie kunnen wij een effectievere verbinding maken tussen het zorglandschap en gemeenten.

Overheid | Baker Tilly

Nieuws & meer

De ontwikkelingen in uw sector gaan snel. Wij delen onze kennis en ervaring graag met u en maken inzichtelijk wat wijzigingen in wet- en regelgeving en actuele trends voor u betekenen. Lees hier het laatste nieuws, onze blogs en artikelen.

Infographic Financieringsstromen in de zorg

De financieringsstromen in de zorg in kaart gebracht: Wlz, WMO en ZVW.

Bekijk dit nieuws
Leerlingenvervoer btw | Baker Tilly

Leerlingenvervoer: gemeente is geen btw-ondernemer

Kwalificeert een gemeente die leerlingenvervoer verzorgt als btw-ondernemer? De gemeente Borsele vindt van wel.

Bekijk dit nieuws
Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

In het regeerakkoord zijn de plannen om de normering van topinkomens uit te breiden naar alle functionarissen in de publieke sector gesneuveld.

Bekijk dit nieuws
Geen boete bij pleitbaar standpunt

Geen boete bij pleitbaar standpunt

Wat als de Belastingdienst een ingediende aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting niet volgt, maar de aanslag oplegt in afwijking van de aangifte. Mag dan over de aangebrachte correctie een boete worden opgelegd?

Bekijk dit nieuws
Ondanks levering beneden kostprijs, kan gemeente de btw in aftrek brengen

Ondanks levering beneden kostprijs, kan gemeente de btw in aftrek brengen

Uitspraak: mag gemeente btw in aftrek brengen op de stichtingskosten voor de nieuwbouw van schoolgebouwen, die zij tegen een lage prijs overdraagt aan derden?

Bekijk dit nieuws
Audit | Baker Tilly

SVLO geeft nadere invulling aan berekening winstoogmerk grondbedrijf

Wij trekken hieruit de conclusie dat gemeenten de ruimte krijgen om een deel van de rente mee te nemen bij het vaststellen van een eventueel winstoogmerk.

Bekijk deze publicatie
Aanvullende renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

Aanvullende renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

Als gevolg van een Europese anti-ontgaansrichtlijn (ook wel 'ATAD' genoemd) moeten de lidstaten van de Europese Unie (daarnaast) een algemene renteaftrekbeperking invoeren.

Bekijk dit nieuws
De openingsbalans bij het ontstaan van Vpb-plicht; let ook op de passiva

De openingsbalans bij het ontstaan van Vpb-plicht; let ook op de passiva

Bij het opstellen van een openingsbalans gaat veel aandacht uit naar de waardering van activazijde. Aandacht voor de passivazijde is ook essentieel.

Bekijk dit nieuws
Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Notificatieplicht Country-by-Country reporting: deadline nadert

Belangrijk voor een Nederlandse vennootschapsbelastingplichtige die onderdeel is van een multinationale groep met een omzet van € 750 miljoen of meer.

Bekijk dit nieuws

Ondernemerscollege

Gaan succesvol ondernemen en duurzaam ondernemen samen?

Succesvol ondernemen en ook je steentje bijdragen aan de maatschappij? Het is eenvoudiger dan je denkt! Marga Hoek vertelt.

Hoe kunnen wij u verder helpen?