Salaris
Onderdeel van:

Personeel

Salaris

Het uitbetalen van salaris aan uw personeel moet op tijd gaan en foutloos zijn. Uw medewerkers werken hard en u wilt ze daarvoor belonen. Achter de maandelijkse salarisbetaling zit echter een hele wereld van sociale- en werknemersverzekeringen, loonheffingen en administratieve verplichtingen. Een wereld boordevol wet- en regelgeving, die regelmatig wijzigt. Dat maakt het voor u als werkgever een arbeidsintensieve taak.

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal. Zonder hen geen productie of dienstverlening. Een transparant loongebouw en beloningsbeleid is de tegenprestatie die u als werkgever levert. Met overzichtelijke salarisschalen die houvast bieden voor uw managers en inzicht geven in de marktconformiteit van uw arbeidsvoorwaarden. Kijk daarbij dan niet alleen naar het salaris, denk ook aan bonussen, (onkosten)vergoedingen en verstrekkingen als bijvoorbeeld een leaseauto.

Arbeidsvoorwaarden

Het is raadzaam om regelmatig uw arbeidsvoorwaarden tegen het licht te houden. Toets of de arbeidsvoorwaarden nog voldoen aan cao-afspraken en wet- en regelgeving. Het kan ook zeker lonen om te checken of uw arbeidsvoorwaarden fiscaal aantrekkelijker kunnen, zowel voor u als voor uw medewerkers.

Salarisadministratie

Het voeren van een salarisadministratie is complex en arbeidsintensief. De salarisverwerking vraagt om het snel verwerken van wijzigingen in wet- en regelgeving, mutaties van loonvariabelen (zoals extra uren en verlof) en declaraties. Ook verlof en verzuim moeten goed worden geregistreerd om accuraat te kunnen verlonen. U kunt er voor kiezen om de salarisadministratie volledig of gedeeltelijk uit te besteden. Het grote voordeel van uitbesteden aan experts op dit gebied is dat zij op de hoogte zijn van de actuele wet- en regelgeving. De kwaliteit van uw salarisadministratie is daarmee gewaarborgd. Daarnaast is de continuïteit van de salarisverwerking gegarandeerd en bent u er van verzekerd dat salarisbetalingen aan uw personeel altijd op tijd gaan en correct zijn.

Salarisadministratie - introductie.JPG

 

Salarisstrook

Er zijn steeds meer mogelijkheden om salarisstroken digitaal te verstrekken. Daarmee bespaart u als werkgever veel tijd én geld. Dat kan via een speciale applicatie, maar u kunt er ook voor kiezen om salarisgegevens onderdeel te maken van een online personeelsdossier. Medewerkers kunnen via een online omgeving dan niet alleen hun salarisstrook en jaaropgave zien, maar hebben ook inzicht in hun eigen personeelsdossier. Een online personeelsdossier maakt het ook mogelijk verlof bij te houden. Van verlofaanvraag tot een overzicht van verlofuren.

Loonheffingen: voorkom naheffingen en boetes

Wees er door snel veranderende en complexe wetgeving op het gebied van loonheffingen en sociale zekerheid continu alert op of u nog steeds voldoet aan uw werkgeversverplichtingen. Zeker bij het inhuren van tijdelijk personeel, het uitbesteden van werk of medewerkers die over de landsgrenzen werken moet u de regels goed in acht nemen. Zo kunt u het risico op naheffingen of boetes tot een minimum beperken. Die kunnen namelijk enorm oplopen. Grip op mogelijke risico’s zorgt er ook voor dat u goed voorbereid bent op de looncontroles van de Belastingdienst.

Besparingen voor werkgever en werknemer

De fiscale faciliteiten binnen de loonbelasting bieden zeker mogelijkheden tot voordelen. Het lijkt vaak om kleinigheden te gaan. Toch kan het vergroten van de fiscale aantrekkelijkheid van uw arbeidsvoorwaarden leiden tot enorme besparingen. Voor u als werkgever, maar ook voor uw medewerkers. Daarnaast kunt u recht hebben op subsidie, premiekorting of premievrijstelling als u bijvoorbeeld oudere medewerkers (premiekorting oudere medewerker) of medewerkers met een handicap (loonkostensubsidie of werkplekvoorzieningen) in dienst heeft.

Salaris in internationaal perspectief

Heeft u medewerkers die op een buitenlandse vestiging van uw organisatie werken? Dan gelden er andere regels voor de inhouding en afdracht van loonheffing. Zo kan het zijn dat u in het land, waar de medewerker werkt, over het salaris loonbelasting en sociale verzekeringen moet afdragen. Voor langere tijd in het buitenland werken kan gevolgen hebben voor de aanspraak op Nederlandse voorzieningen. Het is goed om uw medewerkers hier op te kunnen wijzen. Uiteraard verschillen die regels per land en maakt het ook verschil of een expat binnen of buiten de Europese Unie werkt.

Buitenlandse medewerkers

Personeel dat u naar Nederland haalt, heeft andere (fiscale) rechten en plichten. Zo bestaat er voor buitenlandse medewerkers een netto kostenvergoeding. Deze regeling is ook wel bekend als de 30%-regeling. Vergeet niet dat er natuurlijk ook diverse formaliteiten geregeld moeten worden, zoals werk- en verblijfsvergunningen.

Managementinformatie

Een salarisadministratie biedt u als ondernemer waardevolle informatie. Een goed ingerichte administratie geeft inzicht in bijvoorbeeld het verzuim en verloop binnen uw organisatie. Of u kunt beter beoordelen of uw ziekengeldverzekering past bij de kosten die u maakt bij de doorbetaling van loon bij ziekte. Daarnaast krijgt u een beeld van de personeelskosten per locatie of vestiging. Informatie die u helpt bij het maken van de juiste keuzes voor de toekomst en richting geven aan uw personeelsbeleid.

Salarisverwerking goed geregeld

Wij nemen de zorg voor een tijdige en correcte salarisverwerking graag uit handen. Ongeacht of u ervoor kiest om het volledig uit te besteden of slechts enkele werkzaamheden wilt overdragen, u kunt altijd rekenen op ons deskundige advies en ondersteuning. Wij denken mee over de inrichting van uw salaris- en personeelsadministratie en dragen zorg voor een correcte verwerking van (internationale) loonheffingen, vergoedingen en verstrekkingen. Zo weet u zeker dat u voldoet aan uw wettelijke verplichtingen en optimaal gebruik maakt van de fiscale faciliteiten.

Hulp nodig?

Geeft u toch de voorkeur aan een persoonlijk advies? Onze Employment Advisory specialisten zijn u graag van dienst. Laat uw gegevens achter en wij nemen snel contact met u op.

Ja, neem contact met mij op

Blijf op de hoogte

De wet- en regelgeving rondom sociale- en werknemersverzekeringen en loonheffingen verandert regelmatig. Voor een goede salarisverwerking is het belangrijk dat u goed weet wat er speelt. Wij praten u bij over het laatste nieuws en lichten toe welke impact de wijzigingen kunnen hebben.

Vrouw in zwaar gesprek.jpeg

Mondelinge overeenkomst bij ontslag niet genoeg

Een vaststellingsovereenkomst bij ontslag geldt alleen als de overeenkomst door werkgever én werknemer zijn getekend.

Bekijk dit nieuws
HR Academy - Casemanagement en verzuim

Het belang van een goed geordende vakantieadministratie

Het goed bijhouden van opbouw en verlof van vakantiedagen is belangrijk. Losse eindjes zorgen voor discussies.

Bekijk dit nieuws
Bij ontslag zieke werknemer 100% loon over vakantiedagen

Bij ontslag zieke werknemer 100% loon over vakantiedagen

Werkgever betaalt ook in tweede ziektejaar volledig loon over resterende vakantiedagen.

Bekijk dit nieuws
Nieuwe cao voor de horeca

Nieuwe cao voor de horeca

Met ingang van 1 januari 2018 moeten de aangesloten werkgevers de cao gaan toepassen.

Bekijk dit nieuws
Per 1 januari 2018 vakantiegeld over overuren betalen

Per 1 januari 2018 vakantiegeld over overuren betalen

Met ingang van 2018 bepaalt de Wet Minimum Jeugdloon dat ook over overuren vakantiegeld betaald moet worden.

Bekijk dit nieuws
Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

In het regeerakkoord zijn de plannen om de normering van topinkomens uit te breiden naar alle functionarissen in de publieke sector gesneuveld.

Bekijk dit nieuws
Vakantie en ziekte, hoe zit het ook alweer?

Vakantie en ziekte, hoe zit het ook alweer?

De feiten over het opbouwen en opnemen van vakantiedagen bij zieke werknemers op een rijtje.

Bekijk dit nieuws
Minimumjeugdloon per 1 juli 2017 omhoog: wat moet u doen?

Minimumjeugdloon per 1 juli 2017 omhoog: wat moet u doen?

Het minimumloon van 18- tot en met 22-jarigen gaat in twee stappen omhoog. De eerste verhoging is per 1 juli 2017.

Bekijk dit nieuws
Stagiair: stagevergoeding of minimumloon?

Stagiair: stagevergoeding of minimumloon?

Als stagiairs het werk van een ‘gewone’ werknemer uitvoeren is er geen sprake van een stage en heeft de stagiair recht op het minimumloon. Hoe check je dat?

Bekijk dit nieuws

Ondernemerscollege

Hoe kun je met geluk geld verdienen?

Volgens Bob Hutten kun je als bedrijf succesvol zijn door maatschappelijke relevantie en geluk van je medewerkers na te streven.

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Dennis Heij
Dennis Heij Manager payroll services T: 06 30 98 95 27

“Nieuwe technologieën bieden diverse mogelijkheden om uw personeelsadministratie verder te digitaliseren. Wij helpen u inzicht te krijgen in cijfers over bijvoorbeeld verzuim en verloop. Zo kunt u, op basis van actuele cijfers, uw personeelsbeleid aanscherpen."