Vastgoed en btw
Onderdeel van:

Vastgoed

Vastgoed en btw

Woningcorporaties, projectontwikkelaars en beleggers hebben te maken met vastgoedtransacties waarbij btw en overdrachtsbelasting altijd een rol spelen. Daarnaast hebben ook andere organisaties, zoals zorg- en onderwijsinstellingen, gemeenten en landeigenaren met vastgoed(transacties) te maken. Wij helpen u om optimale resultaten te halen met de grondtransacties door u te adviseren over de btw en overdrachtsbelasting.

Btw óf overdrachtsbelasting?

Aan de overdracht, de verhuur, het vestigen van zakelijke rechten en alle andere vormen van terbeschikkingstelling van vastgoed zijn gevolgen voor de btw en overdrachtsbelasting verbonden. Vaak is de gedachte ‘het is btw óf overdrachtsbelasting’, maar in de praktijk zien we ook ‘btw én overdrachtsbelasting’ bij één transactie voorkomen. Wij kunnen u helpen dit te voorkomen en de vastgoedtransacties vanuit fiscaal oogpunt te optimaliseren. Hiermee verkleint u namelijk de kans op een naheffing van btw en overdrachtsbelasting. Heeft u tijdig zicht in de btw en overdrachtsbelasting, dan kunt u deze aspecten ook meenemen in de te sluiten overeenkomsten. Wij kijken graag mee met de koopovereenkomsten en notariële akten.

Huur of verhuur van vastgoed

Verhuurt of huurt u vastgoed? Is btw-vrijgestelde of btw-belaste verhuur aan te raden en welke financiële gevolgen heeft dit voor u? Op welke wijze kan de btw-aftrek op kosten en investeringen worden geoptimaliseerd? En is het mogelijk de kosten van leegstand te beperken? Antwoorden op deze vragen zijn niet altijd even voor de hand liggend. Onze adviseurs beschikken over de kennis en ervaring om u hierin te adviseren.

Fiscale positie van beleggingsfondsen

We hebben ruime ervaring bij de begeleiding van het opzetten van beleggingsfondsen. U kunt bij ons niet alleen terecht voor de fiscale positie van het beleggingsfonds en de fiscale gevolgen van vastgoedtransacties, maar ook voor de fiscale input voor de prospectus. Daarnaast kunnen we u assisteren bij het opstellen van de prospectus en de prognoses laten toetsen door onze accountants.

Vastgoed | Baker Tilly

Ontwikkelingen vastgoedsector

Wat speelt er  - behalve btw - nog meer in de vastgoedsector? Middels nieuwsberichten brengen wij u hiervan op de hoogte. Wilt u weten welke gevolgen bepaalde ontwikkelingen of wetswijzigingen hebben voor uw onderneming? Wij adviseren u hier graag over.

 

Wie is de afnemer in de btw?

Wie is de afnemer in de btw?

Het Hof van Justitie geeft duidelijkheid in de zaak Iberdrola.

Bekijk dit nieuws
Van kantoor naar woning: btw of overdrachtsbelasting?

Van kantoor naar woning: btw of overdrachtsbelasting?

Beperk de fiscale gevolgen van een verbouwing van kantoor naar woning door vooraf goed in kaart te brengen welke situatie van toepassing is.

Bekijk dit nieuws
Leegstand sportaccommodatie leidt niet tot hoger btw-aftrekrecht

Leegstand sportaccommodatie leidt niet tot hoger btw-aftrekrecht

Uitspraak met name relevant voor gemeenten die onroerend goed gratis verhuren en voor verhuurders die ruimten ‘om niet’ ter beschikking stellen.

Bekijk dit nieuws
Verhuur van garageboxen vaker belast met btw

Verhuur van garageboxen vaker belast met btw

De verhuur van garageboxen wordt aangemerkt als de verhuur van parkeerruimte en is derhalve belast met btw.

Bekijk dit nieuws

Mogelijk btw-heffing over levering van energie bij verhuur woningen

Verhuurders van woningen zijn geen btw verschuldigd over levering warmte en energie. Verandert dit?

Bekijk dit nieuws

Ook volgens Staatssecretaris eerder sprake van een bouwterrein

In de praktijk speelt de vraag of bij de verkrijging van een bouwterrein op basis van de Btw-richtlijn, de samenloopvrijstelling van toepassing is zodat geen overdrachtsbelasting verschuldigd is.

Bekijk dit nieuws

Ondernemerscollege

Hoe krijg je grip op trends?

Als trendanalist brengt Christine Boland in kaart wat een mens drijft. Want als je dat weet, kun je daarop inspelen. Ze deelt haar tips.

Christine Boland

Bekijk alle colleges