AVG
Onderdeel van:

Wet & Regelgeving

AVG

Om persoonlijke informatie beter te beschermen zijn organisaties verplicht de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toe te passen. Met deze nieuwe Europese regelgeving gelden er strengere regels voor het beschermen van persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 start het actieve toezicht op de naleving van de AVG. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, hebben dan meer verplichtingen. Zoals de documentatieplicht, waarbij u moet kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen hebt genomen om aan de AVG te voldoen.

Persoonsgegevens verwerken

Bijna iedere organisatie verwerkt persoonsgegevens. Zoals de persoonsgegevens van eigen medewerkers, maar denk ook aan gegevens van klanten of partners. De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt eisen aan de verwerking van deze gegevens, zoals het recht op inzage in en aanpassing van hun persoonsgegevens voor wiens gegevens worden verwerkt. Of u moet een Data Protection Impact Assessment uitvoeren als de verwerkingen in uw organisatie een hoog privacy-risico opleveren. U kunt ook verplicht worden gesteld een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen.

Meldplicht Datalekken

De AVG brengt ook de verplichting met zich mee om voldoende maatregelen te treffen die misbruik of verlies van de persoonsgegevens die u verwerkt voorkomen. Tevens kent de AVG een meldplicht. Deze meldplicht is gelijk aan de Meldplicht Datalekken, sinds 1 januari 2016 in Nederland actief. Als er zich binnen uw organisatie een datalek voordoet, moet u direct een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat toezicht houden op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Organisaties die nalatig zijn, riskeren hoge boetes.

Start nu met voorbereidingen AVG

Wij raden u aan om op korte termijn duidelijkheid te krijgen in welke mate u aan de verplichtingen van de AVG moet voldoen. Onze IT-adviseurs helpen u graag bij een eerste inventarisatie om de consequenties van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor uw organisatie inzichtelijk te maken. De arbeidsrechtjuristen van Baker Tilly Berk assisteren bij het op orde brengen en vastleggen van uw personeelsbeleid conform de AVG, zodat u onder andere aan uw informatieplicht voldoet.

 

Innovatie | Baker Tilly

Subthema's

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent verschillende aspecten. Lees meer informatie over wat de AVG voor werkgevers betekent en lees ook meer over beveiliging.

AVG: bescherming persoonsgegevens werknemers

Cybersecurity

Laatste nieuws over AVG

Meer weten over de consequenties en handhaving van de nieuwe privacyregels? In nieuwsberichten, artikelen en blogs houden wij u op de hoogte van de impact van de AVG. Zorg dat u voorbereid bent op de AVG!

AVG: pas uw sollicitatieprocedure aan op nieuwe regels

AVG: pas uw sollicitatieprocedure aan op nieuwe regels

Strengere eisen aan bewaartermijn voor sollicitatiebrieven en cv’s, assessments en screening van kandidaten op social media.

Bekijk dit nieuws
Computer sale papieren.jpg

AVG raakt controle op privégebruik ICT-middelen op werk

Zorg dat uw werknemers op de hoogte zijn van de regels voor het privégebruik e-mail en internet op het werk

Bekijk dit nieuws
Vingerafdruk.jpg

AVG: nieuwe eisen aan privacy

Een overzicht van de nieuwe eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan organisaties stelt.

Bekijk dit nieuws
Confidential.jpg

AVG: hoge boetes bij nalatigheid

De nieuwe privacyregels zijn iets om zeer serieus te nemen. Bij nalatigheid deelt de Autoriteit Persoonsgegevens boetes uit.

Bekijk dit nieuws
Corporate Finance (2)

AVG: bewaartermijnen voor het personeelsdossier

Persoonsgegevens van werknemers mogen beperkt bewaard worden. Wij helpen u om te bepalen wat redelijke bewaartermijnen zijn.

Bekijk dit nieuws
AVG: belangrijkste nieuwe rechten van werknemers

AVG: belangrijkste nieuwe rechten van werknemers

Bereid u als werkgever goed voor op de belangrijkste nieuwe rechten van werknemers rondom privacy.

Bekijk dit nieuws
Cybersecurity II.jpg

Hoe pakt u cybercriminaliteit aan?

Met welke maatregelen kunt u uw organisatie beveiligen tegen cyberaanvallen.

Bekijk dit nieuws
Documenten 2.jpeg

AVG: wat is mijn informatieplicht als werkgever?

Informeer uw nieuwe en bestaande werknemers over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt.

Bekijk dit nieuws

Ondernemerscollege

Hoe voorkom je een cyberaanval door een hacker?

Wachtwoorden en alarmsystemen houden niet altijd hackers tegen. Hoe goed zijn jouw gegevens beschermd? Barry van Kampen geeft advies!

Barry van Kampen

Bekijk alle colleges