Benchmark zorginstelling
Onderdeel van:

Zorg

Benchmark zorginstelling

De decentralisatie van de zorg dwingt u na te denken over uw positie in de zorgmarkt. Houdt uw zorginstelling zich staande bij alle veranderingen? Een duidelijke positionering helpt u uw zorginstelling te onderscheiden van concurrenten. En dat begint met inzicht. Inzicht in uw eigen organisatie én inzicht in uw concurrenten. Met onze analysetool Zorg in beeld helpen wij u dat inzicht te krijgen.

De drie modules (analyses en benchmarks) van onze analysetool Zorg in beeld hebben elk hun eigen aandachtsgebied en versterken elkaar in aanpak. U kunt er ook voor kiezen focus aan te brengen door één van de modules te gebruiken. In alle gevallen geven wij u snel én diepgaand inzicht in uw situatie.

Module 1: marktanalyse

De marktanalyse geeft inzicht in het eigen marktaandeel van uw zorginstelling, in dat van uw concurrenten en in het marktpotentieel in uw regio. Tot op wijkniveau en per product of dienst laten wij zien wat het marktaandeel is van uw zorginstelling en wie uw concurrenten zijn. Dit koppelen we aan de demografische opbouw van het cliëntportfolio in die regio. Zo wordt snel duidelijk waar de kansen voor uw zorgaanbod liggen.

Module 2: doelmatigheidsonderzoek

De doelmatigheidsbenchmark besteedt aandacht aan de doelmatigheid van de dienstverlening van uw zorginstelling vergeleken met uw concurrenten en het gemiddelde in de branche. Hoeveel uren besteedt u per cliënt? Hoe doen uw concurrenten het en wat is het gemiddelde in de branche? Om grip te houden op de zorgkosten is inzicht in de doelmatigheid van de zorg van groot belang. Voor gemeenten en zorgverzekeraars wordt dit aspect steeds belangrijker bij de inkoop van zorg.

Module 3: financiële benchmark

Zet uw financiële performance van uw zorginstelling af tegen die van de branche en/of uw directe concurrenten. De benchmark maakt uw solvabiliteit, budgetratio, liquiditeitspositie, personeelskosten, netto marge en kostenstructuur van uw eigen organisatie inzichtelijk. Vervolgens vergelijken wij uw financiële prestaties met andere zorgaanbieders en maken inzichtelijk waar de verschillen zitten.

Snel en diepgaand inzicht

De uitkomsten uit de analyses en benchmarks samen leiden tot aanbevelingen waar u zelf, of samen met ons, mee aan de slag kunt. Zorg in beeld is niet alleen een rapport met de uitkomsten van de analyses en benchmarks, maar ook een scherpzinnig advies waar u iets mee kunt.

Inzicht in uw zorginstelling en uw marktpositie video.JPG

Meer weten?

Aan de slag met de benchmark of eerst een indruk krijgen van de inzichten voor uw organisatie? Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op. 

Neem contact met mij op.
Zorg | Baker Tilly Berk

Zorgkennis delen

De ontwikkelingen in uw sector gaan snel. Wij delen onze kennis en ervaring graag met u en maken inzichtelijk wat wijzigingen in wet- en regelgeving en actuele trends voor u als zorgaanbieder betekenen. Lees onze blogs en artikelen. 

Lange afkortingenboekje voor de zorg

Vliegen afkortingen u om de oren? Download het afkortingenboekje, dan kent de taal van de zorg geen geheimen meer.

Bekijk dit nieuws

Hoe kunnen zorgorganisaties hun prestaties daadwerkelijk verbeteren?

Artikel van Edwin Kalbfleisch en Gérard Brockhoff over een aanpak die meer uitgaat van het primaire proces.

Bekijk dit nieuws
Play

Kansen voor de maatschappelijk ondernemer in de zorg

Edwin Schippers over de kansen voor de maatschappelijk ondernemer in de zorg.

Bekijk de video
Surfer in oceaan.jpeg

Markante keuzes in de zorg: waar liggen uw blue oceans?

Blog van Edwin Schippers over welke rol zorgaanbieders willen innemen in het veranderende speelveld.

Bekijk deze blog

Ondernemerscollege

Wat kunnen ondernemers leren van topsporters?

Met eigenwijze kijk sleepte Marc Lammers met zijn dames hockeyteam het goud in de wacht op de Olympische Spelen van 2008. Wat kunnen we van hem leren?