Consultancy
Onderdeel van:

Zorg

Consultancy

Het speelveld waarin uw zorginstelling zich beweegt is dynamisch en voortdurend in ontwikkeling. De veranderingen moeten op de lange termijn bijdragen aan een betere én betaalbare zorg dichter bij de ‘zorgconsument’. Er zijn genoeg vraagstukken waarbij u ondersteuning kunt gebruiken. Een heldere en goed onderbouwde strategie geeft richting aan de toekomst van uw zorginstelling en vormt een kompas in onzekere tijden.

Onze oplossingen voor zorginstellingen bestaan uit vier elementen. Een toekomstbestendige strategie, slagvaardige zorginstelling, duurzame bedrijfsvoering en een hooggekwalificeerde en vraag gestuurde staforganisatie.

Toekomstbestendige strategie

Uw strategie geeft richting aan de toekomst van uw zorginstelling en vormt een kompas in onzekere tijden. Onze concurrentieanalyse en marktanalyse geven inzicht in de feitelijke positie van uw zorginstelling en de terreinen waar de meeste kansen liggen. Samen met u ontwikkelen wij een aantal scenario’s en het gekozen scenario werken wij uit tot een strategisch meerjarenplan (incl. meerjarenbegroting) voor uw zorginstelling. Daarbij is aandacht voor innovatie, business development, HRM, IT, fiscaliteiten en vastgoed.

Slagvaardige organisatie

Het realiseren van een duurzame strategie vraagt om een slagvaardige zorginstelling. Dan kunt u snel en flexibel inspelen op kansen en veranderingen in de zorgmarkt. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen en inrichten van het juiste besturingsmodel, passend bij de strategie en doelstellingen van uw zorginstelling. Daarbij benutten we zoveel als mogelijk de kracht en kennis van uw eigen medewerkers. Waar benodigde competenties niet of onvoldoende beschikbaar zijn binnen uw zorginstelling, bieden wij de juiste opleidingen en trainingen om uw medewerkers bij te scholen.

Duurzame bedrijfsvoering

Hogere kwaliteit tegen lagere kosten is mogelijk in de zorg. Het vraagt om innovatie van uw businessmodel, om ‘slim organiseren’. Wij ondersteunen u bij het doorlichten van uw bedrijfsvoering. Door uw prestaties af te zetten tegen externe benchmarks geven wij inzicht in hoe doelmatig uw bedrijfsvoering is. Van daaruit gaan wij met u aan de slag om het rendement en de doelmatigheid van uw zorginstelling te optimaliseren. Door uw bedrijfsprocessen en IT goed op elkaar af te stemmen. Samen met u stellen we de juiste informatiedashboards samen zodat u juiste, actuele én betrouwbare stuurinformatie heeft. Wij letten erop dat de verantwoording passend is voor de verschillende stakeholders van uw zorginstelling.

Staforganisatie

Voor een slagvaardige zorginstelling is een gekwalificeerde staforganisatie van levensbelang. We maken een scan van uw huidige situatie. Deze onafhankelijke en frisse blik op de prestaties van de staforganisatie zijn het vertrekpunt voor gerichte verbeterinitiatieven. Wij kunnen u ondersteunen bij het herdefiniëren en herinrichten van stafdiensten. Daarbij zetten wij onze vakspecialisten in op de verschillende terreinen (zoals finance, control, ICT) zodat een integrale analyse en advies zijn gewaarborgd. Op basis van een producten- en dienstencatalogus ontwikkelen we Service Level Agreements waarin de lijn de diensten ‘inkoopt’ bij de stafafdelingen.

Zorg | Baker Tilly Berk

Zorgkennis delen

De ontwikkelingen in uw sector gaan snel. Wij delen onze kennis en ervaring graag met u en maken inzichtelijk wat wijzigingen in wet- en regelgeving en actuele trends voor u als zorgaanbieder betekenen. Lees onze blogs en artikelen. 

Lange afkortingenboekje voor de zorg

Vliegen afkortingen u om de oren? Download het afkortingenboekje, dan kent de taal van de zorg geen geheimen meer.

Bekijk dit nieuws
Goede stuurinformatie draagt bij aan een adequate bedrijfsvoering

Goede stuurinformatie draagt bij aan een adequate bedrijfsvoering

“Zorgaanbieders willen zo goed mogelijk voldoen aan de verwachtingen van cliënten. In mijn adviespraktijk merk ik dat dagelijks"

Bekijk deze blog
Zo komen zorginstellingen tot een robuuste en duurzame strategie

Zo komen zorginstellingen tot een robuuste en duurzame strategie

Een slimme toepassing van externe en interne data helpt om tot een goed onderbouwde strategie te komen.

Bekijk deze blog
Hoe technologie en een mondige patiënt de zorgsector veranderen

Hoe technologie en een mondige patiënt de zorgsector veranderen

Een blog over de technologische veranderingen in de zorg en hoe daar tijdig op te anticiperen.

Bekijk deze blog

Hoe houd je scherp toezicht in de zorg als alles razendsnel verandert?

Een overzicht voor toezichthouders van actualiteiten in de zorg.

Bekijk deze publicatie
Play

De strategische uitdagingen van zorgvastgoed

Zorgvastgoed is een Asset welke vaak als nieuwe beleggingscategorie wordt gezien. De vraag is of dit wel past. Tromp Bakker vertelt over de strategische uitdagingen.

Bekijk de video
Play

Wat zijn instrumenten van effectief toezicht in de zorg?

Bij de invulling van de taak als toezichthouder, is het van belang dat de toezichthouder over de relevante informatie beschikt om op maat toezicht te houden.

Bekijk de video
Play

Kansen voor de maatschappelijk ondernemer in de zorg

Edwin Schippers over de kansen voor de maatschappelijk ondernemer in de zorg.

Bekijk de video
Surfer in oceaan.jpeg

Markante keuzes in de zorg: waar liggen uw blue oceans?

Blog van Edwin Schippers over welke rol zorgaanbieders willen innemen in het veranderende speelveld.

Bekijk deze blog

Ondernemerscollege

Hoe krijg je ondernemende medewerkers?

Ondernemende medewerkers nemen initiatief, denken mee en zijn bereid net dat ene stapje extra te zetten. Hoe krijg je jouw medewerkers zover?

Cristel van de Ven

Bekijk alle colleges