Kwaliteit van zorg
Onderdeel van:

Zorg

Kwaliteit van zorg

De beste zorg leveren, aansluitend bij de wensen, behoeften en verwachtingen van cliënten en hun naasten. Dat is in essentie waar kwaliteit over gaat en wat u als zorgaanbieder dagelijks nastreeft. Dit klinkt eenvoudig, toch is de praktijk weerbarstiger en halen berichten over ondermaatse kwaliteit bij zorgaanbieders nogal eens het nieuws. U weet als geen ander dat dit komt doordat kwaliteit een complexer begrip is dan vaak in eerste instantie wordt aangenomen.

Wij benaderen kwaliteitsvraagstukken vanuit een multidisciplinair perspectief. Wij kijken door de bril van de inspectie én vanuit een bedrijfskundig-, organisatiekundig- en veranderkundig perspectief.

1. De basiskwaliteit op orde

Als zorgaanbieder moet u voldoen aan wetgeving, richtlijnen en normen, ofwel de basiskwaliteit moet op orde zijn.  Heeft u inzichtelijk in hoeverre uw zorginstelling voldoet aan de vigerende kwaliteitsnormen? Wij analyseren samen met uw medewerkers, of desgewenst geheel onafhankelijk in hoeverre deze normen zijn geborgd in uw organisatie. Onze bevindingen rapporteren wij op een overzichtelijke manier. Zo kunt u aan uw cliënten, uw financiers en aan de toezichthouder aantonen dat in uw organisatie de basiskwaliteit op orde is.
Bekijk hier onze werkwijze, specifiek van toepassing op de verpleeghuiszorg: Voldoet uw verpleeghuis aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg? 

2. Samen aan de slag met concrete verbeterpunten

Is de toezichthouder onlangs onverwachts bij u op bezoek geweest? Heeft u een rapport ontvangen waaruit blijkt dat verbetering noodzakelijk is? Of bent u op de goede weg, maar ziet u nog verbeterpunten? Wij ondersteunen u graag bij het opstellen en implementeren van een concreet verbeterplan. Hierbij besteden wij altijd aandacht aan de organisatorische inbedding van kwaliteit. Zo zorgen wij samen met u dat kwaliteit maximaal wordt geborgd in uw organisatie.

3. Kwaliteitsplan: het begin van kwaliteitswinst

In het kwaliteitsplan staat beschreven wat uw zorgorganisatie wil bereiken op het gebied van kwaliteit. Het kwaliteitsplan is dé start van de PDCA-cyclus, want evalueren en bijstellen is enkel echt goed mogelijk als er vooraf SMART geformuleerde doelstellingen worden opgesteld. Wij helpen u bij het opstellen van een gedegen kwaliteitsplan. Dit doen wij altijd samen met uw medewerkers, want een kwaliteitsplan is pas écht realiseerbaar als dit een gedragen kwaliteitsplan is.

4. Sturen op kwaliteit

Bent u in control op kwaliteit? Dat is een vraag die waarschijnlijk steeds vaker aan u wordt gesteld. Ongeacht op welk niveau u werkzaam bent in uw organisatie, het geeft een goed gevoel als u volmondig ja kan antwoorden op deze vraag. Wij onderzoeken met u hoe u uw stuurinformatie kan optimaliseren. Zo zorgen wij er samen met u voor dat u in control bent én blijft op kwaliteit.

5. De beste zorg in de ogen van uw cliënt

In de huidige tijdgeest verwachten cliënten en hun naasten persoonsgerichte zorg die aansluit bij hun wensen en behoeften. In toenemende mate kiezen cliënten bewust voor een bepaalde zorgaanbieder. Wat zijn uw Unique Selling Points? Waarin onderscheidt uw zorgorganisatie zich van een ander? Wij helpen u om onderscheidend te zijn ten opzichte van andere zorgorganisaties.

Meer weten?

Wilt u persoonlijk advies? Onze specialisten van Advisory Healthcare helpen u graag verder. Laat uw gegevens achter en wij nemen snel contact met u op. 

Ja, neem contact met mij op
Zorg | Baker Tilly

Zorgkennis delen

De ontwikkelingen in uw sector gaan snel. Wij delen onze kennis en ervaring graag met u en maken inzichtelijk wat wijzigingen in wet- en regelgeving en actuele trends voor u als zorgaanbieder betekenen. Lees hiernaast onze blogs en artikelen. 

Zorg | Baker Tilly

Hoe staat het met de veiligheidscultuur in uw zorgorganisatie?

Marlijn Althuizen laat in haar blog zien wat een vooruitstrevende veiligheidscultuur inhoudt en hoe je daar komt.

Bekijk deze blog
Consultancy  | Baker Tilly

De controller als verbinder

In dit artikel besteden collega's Inge en Edwin aandacht aan de nieuwe rol van de controller in de zorg.

Bekijk deze publicatie
Zelforganisatie; een dynamisch ontwikkelproces | Baker Tilly

Zelforganisatie: een dynamisch ontwikkelproces

Volgens Advisory Healthcare consultant Alexandra Hoekman is de implementatie van zelforganisatie een dynamisch ontwikkelproces.

Bekijk deze blog
Zorg Regeldruk | Baker Tilly

Het stroomt beleid; wie durft de kraan dicht te draaien?

Advisory Healthcare adviseurs Marlijn Althuizen en Inge Blokker stellen dat de huidige discussie over regeldruk nog niet over de juiste vraag gaat. Zij analyseerden het speelveld van beleid in de zorg.

Bekijk deze blog
IT advisory | Baker Tilly

Internet of Things in de zorg: de uitdagingen

Internet of Things brengt uitdagingen in de zorg voor interoperabiliteit, veiligheid en privacy mee.

Bekijk deze publicatie
Zelforganisatie: lijden of leiden? | Baker Tilly

Zelforganisatie: lijden of leiden?

Advisory Healthcare consultant Alexandra Hoekman analyseerde theorie- en praktijkonderzoeken omtrent zelforganisatie en licht drie veel voorkomende uitdagingen uit.

Bekijk deze blog
Methodisch werken | Baker Tilly

Nog betere zorg? Verbeter methodisch werken en leer van incidenten

Advisory Healthcare consultant Marlijn Althuizen analyseerde 69 instellingsrapporten. In deze tweede blog leest u hoe u concreet kwaliteitswinst kan behalen.

Bekijk deze blog
Verpleeghuizen | leer van elkaar | Baker Tilly

Verpleeghuizen, leer meer van elkaar!

Advisory Healthcare consultant Marlijn Althuizen analyseerde 69 instellingsrapporten en spoort aan elkaar meer op te zoeken om zo samen te verbeteren.

Bekijk deze blog
Lange afkortingenboekje voor de zorg

Lange afkortingenboekje voor de zorg

Vliegen afkortingen u om de oren? Download het afkortingenboekje, dan kent de taal van de zorg geen geheimen meer.

Bekijk dit nieuws

Ondernemerscollege

Gaan ondernemerschap en kwaliteit van zorg samen?

Marijke Horstink richtte Happy Nurse op; een frisse franchiseformule waarbij kwaliteit van de zorg écht voorop staat.

Marijke Horstink

Bekijk alle colleges

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Marlijn Althuizen
Marlijn Althuizen Consultant Healthcare T: 0615466387

"Wij benaderen kwaliteitsvraagstukken vanuit een multidisciplinair perspectief."